مجله عمومی

آقای مرادی،نکند ما هم توهم زده‌ایم؟!

علی مرادی زیاد صحبت نکرد ، چیزی نگفت ، تا اینکه با گفتن کلمات ، حاشیه را در اوزان وزنه برداری کرد. شاید روزی کسی پیش بینی کند که علی مرادی دهان خود را باز کند و قهرمان المپیک شود ، یک ورزشکار برجسته و غیره. به کیانوش رستمی بگویید: “من فریب خورده ام.”
در سالهایی که مشغول نوشتن بودیم و توصیه می کردیم که این راه است و این چاه است ، دوستان سازمان بلند کردن در خواب بودند. در آن زمان کیانوش بهترین نیروی گرانشی شما بود و هیچ کس نمی توانست به او بگوید در صدر است. ابرو دارید؟ حالا که به شما گفته شده است که هنگام محاسبه و کتاب گمراه شده اید؟ آیا تمام آن روزها که سوار اسب می شوید ، تمام شده است؟
از ابتدا چیزهای زیادی در مورد رفتار دولت فدرال ، کیانوش رستمی و رفتاری که اتفاق افتاد نوشتیم و این بار دیگر تسلیم این کار نخواهیم شد. پروژه من با کیانوش واضح است و دلخوری های زیادی برطرف شده است ، اما آنچه اتفاق افتاده این است که اکنون شما منتقد شده اید و از کلمه “توهم” برای وزنه برداری استفاده می کنید که حداقل باعث کم شدن روابط شما نشده است. است؟
تو برادر اشتباهي رستمی درخواست نامعقولی نکرده است. او می خواهد حق ورود به حساب اتحادیه را داشته باشد و اکنون شما جواب درست را به او نمی دهید. شاید داستان تغییر کرده باشد و هرکسی که به دنبال حق خود باشد ، فریب داده شود؟
به جای صحبت کردن در مورد فریب یک ورزشکار ، اسبی که با او زین زده اید از کنترل خارج است و به ما بگویید که امسال چه کاری انجام داده اید که در ایالت فدرال و هر وزن شهری ریاست آن را انجام داده اید. زمین خوردی؟ وعده انتخاباتی شما هنوز در گوش من زمزمه می کند ، “ما هر ماه در یک خانه آسانسور سمپاشی می کنیم.” دقیقاً سالها است که از این وام داده می شود. آن را برای ما ارسال کنید تا در رسانه های خود بحث کنیم.

251 251

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا