مجله بانوان

ارائه پیشنهادات مربوط به لایحه ارتقای امنیت زنان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین به نقل از معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر حقوق بشر ستاد جمهوری اسلامی ایران گفت: حقوق بشر ستاد حقوق با هدف ترویج هر چه بیشتر و نزدیک تر وی برای تدوین متن این لایحه و پیشگیری از خشونت علیه زنان، پیشنهاداتی را در زمینه های زیر به کمیسیون اجتماعی الزینگی و هیئت رئیسه شورای اسلامی ارائه کرده است:

اول، لزوم تفصیل و جلوگیری از انواع «خشونت» یا به تعبیر این لایحه «ضرر» سلام که زنان را تهدید می کند.

دوم، لزوم تسری حمایت این لایحه به همه زنان ایرانی حتی اگر در ایران زندگی نمی کنند و همچنین تسری آن به همه زنان غیرایرانی قربانی خشونت که در ایران حضور دارند، مانند گردشگران یا پناهندگان. . .

ثالثاً، ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مربوط به این قانون و حضور قاضی مشاور زن حسب مورد در دادگاه های کیفری چند حوزه قضایی.

رابعاً گزارشات كارگران سازمان بهزيستي در موارد جرح عليه زنان و رسيدگي فوري به پرونده هايي كه توسط نيروي انتظامي و قضايي رسيدگي شده است مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

پنجم، لزوم مجازات و تعیین مجازات برای جرائمی مانند تجاوز، آزار جنسی از هر نوع و آزار و اذیت زنان.

ششم، تعهد شرکای مجری برای جلوگیری از خشونت ثانویه، در صورتی که زنان قربانی خشونت یا قربانی خشونت به دنبال آن نهادها باشند.

هفتم، نیاز به تأمین بودجه حمایت مالی برای زنان قربانی خشونت در زمانی که متهم متواری یا ناشناس است.

هشتم، لزوم حفظ محرمانه بودن کلیه اطلاعات خشونت علیه زنان و مجازات مناسب برای هر کسی که مرتکب افشای این اطلاعات شود.

لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال 1389 توسط معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم تدوین شد. ولی به دلیل سابقه حقوقی، او در سال 2016 به دادگاه فرستاده شد سپس پس از چندین مرحله، سرانجام این لایحه با عنوان «افزایش ایمنی و پیشگیری و حفاظت از زنان در برابر آسیب من میفهممآذرماه سال جاری در کمیسیون اجتماعی مجلس مراحل بررسی را پشت سر گذاشت و اکنون در صحن علنی شورای اسلامی در انتظار طرح است.

این لایحه که به حمایت بین سازمانی از زنان آسیب دیده و آسیب دیده توجه می کند، یک مکانیسم است من میفهمم همچنین تمهیدات قانونی لازم برای افزایش جایگاه زنان در جامعه و همچنین موضوع مهم جلوگیری از قربانی شدن زنان را در نظر می گیرد.

هدف از این لایحه تشدید مجازات ها علیه ناقضان حقوق زنان از جمله زنان آسیب پذیر مانند زنان زیر 18 سال، باردار، شیرده، بیمار، سالخورده، معلولان ذهنی یا جسمی، حسی و روانی، بی خانمان و آواره، زنان قربانی خشونت خانگی، از زنانی که توانایی مالی ندارند، زنانی که از مسکن طرد شده اند، زنان آسیب پذیری که مورد خشونت قرار گرفته اند، زنان زندانی که سرپرست خانوار هستند و از مشکلات مالی رنج می برند، حمایت قانونی و کیفری می کند. محکومیت برای جرایم غیر عمد

دکمه بازگشت به بالا