مجله عمومی

جریمه هر سانتی متر موی زنان چقدر است؟

وی در ادامه افزود: پس از آسیب شناسی که در مورد قانون انجام دادیم به این دو سوال رسیدیم که چرا باید جرم تعریف کنیم و چرا تخلف نگوییم؟ نکته قابل تامل اصلی ادعای ایشان در مورد آسیب شناسی قانون است! مشخص نشده کدام قانون است و اگر منظورشان قانون، قانون جزا است باید به این سوال پاسخ دهند که بر اساس کدام استدلال و نتیجه گیری اصلی آسیب شناسی قانون را تایید کرده اند و کدام یک از قواعد حاکم بر حقوق جزا را دارند. ملاک تعریف و تبدیل کلمه جرم به جرم قانونی بودن جرم و مجازات، قاعده تفسیر به نفع متهم، تفسیر مضیق حقوق جزا و…؟

گفتار و سخنان ایشان از این نظر قابل تأمل است که در هیچ منبع فقهی شرعی قاعده و حکم کیفری برای عدم رعایت حجاب طبق ادعای ایشان وجود نداشته است، بلکه اجماع فقهای امامیه است. با وجود اعتقاد به اجباری بودن حجاب، آن را رها کنید. آنها وظیفه خود را جرم انگاری نکردند، حتی به مجازات پس از مرگ برای ترک این وظیفه اشاره نکردند

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ضمن اشاره به نهاد تعزیرات و مجازات شهروندان، هیچ یک از اصول فقهی چنین قاعده ای ایجاد نکرده است، حتی مصوبه*ی که وجود آن را توجیه کند. چنین ستاد و مرجعی. تعریف اختیارات و وظایف قانونی چنین سازمانی به مواردی اشاره دارد که شهروندان جریمه شده و ملزم به اجرای دستورات این ستاد هستند.

جدای از بحث های ناشی از شناسایی حدود اختیارات و وظایف ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات اساسی این ستاد و تکالیف شرعی که این ستاد به آن می پردازد، چالش اصلی در بند حجاب این است که یک سند قانونی در مورد مجازات افراد بی حجاب درج شده است. ماده 638 ق.م.ا صرف نظر از اختلاف نظر ناشي از تفسير فعل ممنوع و مصاديق قابل اطمينان طبق اين عنوان كيفري، آيين دادرسي و روند و غيره. رسیدگی به این گونه جرائم مشروط به رویه مندرج در قانون تکلیفی است، بنابراین نمی توان تمامی اصولی را که مسلمانی از رویه نادیده گرفته و به بهانه کارآمدی بیشتر، ضرورت بررسی ارکان آن را نقض کرده است، پذیرفت. رفتار مجرمانه عامل جنایت!!

به گزارش خبرگزاری کندوج، هاشمی گلپایگانی که این تغییر سازمانی را توجیه می کند، می گوید: در قانون، فرد باحجاب جرم تعریف شده است، یعنی اینکه این فرد باید توسط پلیس دستگیر شود، یک مورد. باید علیه او تشکیل شود و در نهایت او را قضاوت و مجازات کرد، اما این طور که هست این موضوع قابل درک نیست… وی در ادامه می گوید: چرا باید جرم را تعریف کنیم، چرا آن را جرم نمی دانیم؟ مثلاً طبق قانون راهنمایی و رانندگی اگر کسی از چراغ قرمز رد شود جریمه می شود، اگر کمربند عفاف و حجاب نداشته باشد اخطار اگر یک یا دو بار تکرار شود جریمه می شود. از جناب آقای رئیس جمهور می خواهم روند اخذ جریمه و ثبت اخطار را برای شهروندان توضیح دهند، وقتی انتقاد ایشان از رویه منجر به چنین پیشنهادی شد، در مورد تشریفاتی که منجر به پرداخت جریمه و جریمه می شود بیشتر توضیح دهند. محترم رویه عملی این طرح برای جریمه شدن نیازی به طرح دعوی نیست؟ کدام مرجع صلاحیت بررسی وقوع تخلف را دارد؟ رابطه میزان جریمه و میزان حجاب چگونه تعریف می شود؟ روند دریافت جریمه چگونه است؟

صرف نظر از پرسش ها و ابهامات و ناهماهنگی های فراوان در مقایسه الزام به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی با الزام به حجاب، لازم به ذکر است که اولاً در قانون برای عبارت «بی حجابی» پیش بینی نشده است، اما عبارت «بدون حجاب شرعی» مستقیماً ذکر شده است. دوم اینکه تخلف مستند است. قوانین رانندگی قوانین راهنمایی و رانندگی هستند که به وضوح وظایف شهروندان را در طول مدت مشخص می کنند چالش اساسی در پاراگراف حجاب، تفسیر و تعریف عباراتی مانند بدحجابی/ بی حجابی/حجاب شرعی و غیره می باشد که در هر گونه تفسیر و تعریفی در خصوص این اصطلاحات باید تمامی اصول و مبانی تابعیت در نظر گرفته شود. قانون اساسی و منابع شرعی.

نکته اصلی که در طرح و ایده وی باید مورد توجه قرار گیرد، اعتراض و انتقاد از روال و تشریفات صدور مجازات مرتکب فعل ممنوع است، زیرا این تشریفات سنگین تلقی می شود و بهتر است جرم را به عنوان جرم و جریمه تعبیر کرد. افرادی که فراموش می کنند از آنجایی که دلیل اصلی وجود رویه، حق دفاع متهم است که از نظر آنها نیازی به این تشریفات ندارد، فرض بر این است که هرکس به دادگاه مراجعه می کند. اتهام بی حجابی محکوم خواهد شد!!در چنین فرضی، موضع قاضی مشخص نیست. دادستان ها، وکلای مدافع، قوانین رسمی و ماهوی کجا هستند؟ در نهایت، اگر هدف تنها مجازات بی حجابی متهم بدون شنیدن دفاعیات او باشد، می توان پیشنهادهای بهتری مانند نصب دستگاه کارتخوان با ترتیب فایل خاص، مثلاً بیرون، داشتن یک سانتی متر موی معین ارائه داد. خوب است یا …

وکیل-شیراز

ماده 16 قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر: در تعریف اختیارات ستاد آمده است: ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون به آن ستاد گفته می شود. ; وی وظایف زیر را بر عهده دارد: 1- سیاست ها و رهنمودهای اساسی در امر امر به معروف و نهی از منکر را تعیین و به مراجع ذیربط ارائه نماید. 2- تبادل اطلاعات و نظر برای تدوین سیاست های امر به معروف و نهی از منکر 3- آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک به معروف و ارتکاب منکر 4- تعیین الگوهای رفتاری 5- زمینه سازی برای مشارکت همه جانبه شهروندان و نهادهای اداری. و رسانه ها در امور عمومی در امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر 6- نظارت بر اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط 7- تدوین برنامه های آموزشی برای مقاطع مختلف. جامعه 8- آموزش و پژوهش و پژوهش در امر امر به معروف و نهی از منکر و ترویج فرهنگ آن 9- شناسایی ظرفیت و کمک به تشکیل جمعیت و تشکل های فعال 10- حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آنان که کنترل می کنند. امر به معروف و نهی از منکر 11- رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با وظایف ستاد در خصوص راهکار اجرایی. فرهنگ های عفاف و حجاب 12 – ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم

دکمه بازگشت به بالا