مجله حوادث

جزئیات حکم پرونده متروپل اعلام شد

ساختمان 10 طبقه متروپل واقع در خیابان امیری آبادان دوم خردادماه سال جاری فروریخت و در این حادثه تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند. بلافاصله پس از این حادثه حجت الاسلام والمسلمین محسنی آژه ای رئیس قوه قضائیه دستورات ویژه ای در خصوص بررسی ابعاد این حادثه و رسیدگی فوری صادر کرد.

به گزارش کندوج، قاضی به معاون اول قوه قضائیه دستور داد تا پیگیری های لازم در خصوص تکمیل سریعتر رسیدگی به حادثه متروپل آبادان را انجام دهد تا پرونده هر فردی به هر میزان که در این حادثه مقصر بوده است. . طبق قانون تکمیل می شود.

همچنین با توجه به اهمیت موضوع، دادستان عمومی و انقلاب کشور دستور تسریع در رسیدگی و نظارت بر این پرونده را صادر کرد و نماینده ویژه دادسرای عمومی را برای انجام تحقیقات و تهیه گزارش تفصیلی مأمور کرد. درباره همه جوانب این واقعه در 30 صفحه تهیه و به رئیس دادگاه تحویل داده شد.

9 تیرماه کیفرخواست پرونده متروپل با 21 متهم صادر و به شعبه 101 دادگاه کیفری اهواز به ریاست قاضی میثم ایمانی ارجاع شد.

دادگاه این پرونده در 2 جلسه در روزهای 19 و 21 مردادماه تشکیل شد و به صحبت های اولیای دم و دفاعیات متهمان و دفاعیات آنها رسیدگی شد.

روز سه شنبه هشتم شهریورماه، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با خبرنگاران به برخی از احکام صادره برای متهمان این پرونده اشاره کرد.

بر اساس رای شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری اهواز، تمامی ۲۱ متهم این پرونده به دلیل رعایت نکردن مقررات دولتی و ایمنی ساختمان که منجر به قتل ۴۳ نفر (۳۶ مرد و ۷ نفر) شد، به قتل عمد متهم شدند. زنان) و مجروح شدن 13 نفر به 3 سال زندان محکوم شدند. آنها با احتساب روزهای بازداشت و انتشار حکم قطعی در رسانه ملی به مجازات درجه پنج محکوم شدند.

سایر اطلاعات درباره احکام متهمان پرونده به شرح زیر است:

1- امین تقوی فر فرزند عبدالامام به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی پویان صنعت سبز کویر به مدت 2 سال از فعالیت در حرفه مرتبط با عمران (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و غیره) محروم گردید. .) و تعلیق پروانه کار و تعلیق. وی همچنین به میزان دو و نیم درصد برای پرداخت مهریه به اولیای دم متوفی و ​​مجروح این حادثه مجرم شناخته شده است.

۲- امیر اسماعیلی وردنجانی فرزند محمدعلی به عنوان نماینده فنی و عامل مدیریت پروژه توسط شهرداری آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. وی نیز در این تصادف دو و نیم درصد مقصر شناخته شده است.

3- عبدالرضا نادریان فر فرزند هریش به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان به مدت 2 سال از کار در حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط) و غیره محروم شد. ) و تعلیق پروانه کار و محرومیت از عضویت در مؤسسه نظام های مهندسی محکوم شد. دو درصد از این تصادف نیز مقصر شناخته شده است.

4- سعید پارسافر فرزند بشیر به عنوان طراح و مشاور ساخت به مدت 2 سال از کار در حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و …) محروم گردید. دو درصد از این تصادف نیز مقصر شناخته شده است.

5- محمد قنبر دزفولی فرزند محمدحسن به عنوان طراح و مشاور ساخت به مدت 2 سال از اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه خدمات مرتبط و …) مهندسی محکوم شد. . دو درصد از این تصادف نیز مقصر شناخته شده است.

6- محمودرضا شیرازی فرزند محمدکاظم شهردار سابق آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. او نیز در این تصادف یک و نیم درصد مقصر شناخته شده است.

7- حسین حمیدپور فرزند عبدالغنی به عنوان شهردار وقت آبادان به دو سال انفصال از دولت و خدمات عمومی محکوم شد. او نیز در این تصادف یک و نیم درصد مقصر شناخته شده است.

8- علیرضا بازفت فرزند غلامرضا به عنوان سرپرست شهرداری منطقه آبادان به دو سال انفصال از دولت و خدمات عمومی محکوم شد. او نیز در این تصادف یک و نیم درصد مقصر شناخته شده است.

۹- عیسی محمدپور فرزند محمدعلی به عنوان سرپرست معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. او نیز در این تصادف یک و نیم درصد مقصر شناخته شده است.

10- خرم مولایی سفید دشتی فرزند امان الله به عنوان سرپرست شهرداری منطقه آبادان به دو سال انفصال از دولت و خدمات عمومی محکوم شد. او نیز در این تصادف یک و نیم درصد مقصر شناخته شده است.

11- فرهاد میاحی فرزان به عنوان مدیر وقت شهرداری منطقه آبادان به دو سال انفصال از دولت و خدمات عمومی محکوم شد. او نیز در این تصادف 1 درصد مقصر شناخته شد.

12- مهدی ذوکی فرزند محمود به عنوان سرپرست معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. او نیز در این تصادف 1 درصد مقصر شناخته شد.

13- محمد حویزاوی فرزند مجید به عنوان شهردار سابق آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. او نیز در این تصادف نیم درصد مقصر شناخته شده است.

14- فریبرز مذکور فرزند هرمز به عنوان معاون عمران و شهرسازی منطقه یک شهرداری آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد و در این حادثه نیز نیم درصد مقصر شناخته شد.

15- علیرضا بچاری فرزند مرداو به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی از سمت سرپرستی شهرداری آبادان محکوم شد. او نیز در این تصادف نیم درصد مقصر شناخته شده است.

۱۶- محمدحسن حیاتی فرزند محمدعلی به عنوان سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. او نیز در این تصادف نیم درصد مقصر شناخته شده است.

17- امید طاهازاده فرزند عبدالامام به عنوان سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. او نیز در این تصادف نیم درصد مقصر شناخته شده است.

18- آقای سید جمال الدین موسوی فرزند سید ابوالحسن به عنوان مدیر شرکت مهندسین مشاور نقشیاد به مدت 2 سال از فعالیت در حرفه مرتبط با مهندسی عمران (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و غیره) محروم گردید. .) در مؤسسه نظام مهندسی محکوم شد. او نیز در این تصادف نیم درصد مقصر شناخته شده است.

19- محسن وزیری قنات نوی فرزند مراد به عنوان مشاور طراحی و ساخت به مدت 2 سال محرومیت از کار در حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه خدمات مرتبط و …) و انصراف از کار. مجوز و حذف از عضویت انجمن نظام مهندسی محکوم شد. او نیز در این تصادف نیم درصد مقصر شناخته شده است.

20- محمدرضا صالحی وانانی فرزند حسن به عنوان رئیس نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان به مدت 2 سال از فعالیت در حرفه مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط) محروم شد. و غیره) و تعلیق مجوز و تعلیق عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. او نیز در این تصادف نیم درصد مقصر شناخته شده است.

21- محمد خواجه پور فرزند ابراهیم به عنوان ناظر زمان ساخت به مدت 2 سال محرومیت از اشتغال در حرفه مرتبط با مهندسی عمران (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و …) محکوم شد. او نیز در این تصادف نیم درصد مقصر شناخته شده است.

همچنین بر اساس حکم دادگاه 75 درصد عمق توسط وراث مرحوم حسین عبدالباقی فرزند محمدحسن پرداخت می شود.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان می باشد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا