کسب و کار ایرانیمجله عمومی

روش های تصفیه فاضلاب بیمارستانی

پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی یکی از مهم ترین گام ها در محیط های درمانی می باشد که به منظور جلوگیری از آسیب وارد شدن به تجهیزات تصفیه خانه و کمک به بهبود کیفیت خروجی آنها انجام میشود. در ادامه به چند روش و اقدام مهم در عملیات پیش تصفیه پساب های بیمارستانی و دندان پزشکی و پکیج تصیه فاضلاب خواهد داشت.

پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی چیست؟

تصفیه فاضلاب و پساب های تولید شده در محیط های بیمارستانی به دلیل حجم بسیار زیاد میکروارگانیسم ها، ذرات عفونی، خون و باقی مانده داروها و همچنین مواد شوینده از خطرناک ترین انواع فاضلاب می باشند. به همین دلیل بر اساس استانداردهای اعلام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست تمام پساب های تولید شده در محیط هی بیمارستانی قبل از ورود به طبیعت به کمک باید تصفیه شده و به استانداردهای مطلوب دست پیدا کنند. برای این منظور لازم است به شیوه های مختلف از جمله تصفیه فیزیکی و شیمیایی و آلاینده های موجود در آنها کاهش پیدا کنند. پیش تصفیه فاضلاب اولین مرحله از تصفیه می باشد که تلاش میکند تا با جمع آوری ذرات کلوئیدی، روغن و تکه های جامد موجود در پساب ها و همچنین کاهش اثرات رادیواکتیوی در آنها به گام های بعدی تصفیه کمک کند.

اقدامات انجام گرفته در پیش تصفیه فاضلاب ییمارستانی نمی تواند پساب ها را به استانداردهای لازم برای ورود به طبیعت آماده سازد. بلکه در این گام تلاش میشود تا ماهیت پساب ها به گونه ای تغییر کند که به تجهیزات تصفیه در گام های بعدی آسیب وارد نشده و موجب مسدود شدن لوله ها و بخش های مختلف دستگاه ها نشوند. علاوه براین، راندمان و کارایی گام های بعدی در و فیزیکی و بیولوژیکی بهبود پیدا کند.

پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی حاوی خون

به نقل از آرکا گستر رسام یکی از مهم ترین ترکیبات موجود در فاضلاب های بیمارستانی، خون می باشد که در برخی از مواقع وجود آنها مساله مهمی نبوده و نیاز به انجام عمل پیش تصفیه نخواهد بود. در مقابل، در برخی از مواقع ممکن است مقدار خون و لخته های ایجاد شده از آنها در فاضلاب به اندازه ای باشد که منجر به مسدود شدن مسیر عبور فاضلاب در دستگاه های تصفیه شوند. با اندازه گیری مقدار خون و همچنین اثراتی که ممکن است بر گام های بعدی ایجاد کنند، در پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی به آنها توجه شده و به شیوه های مختلف اثرات لخته های خون کاهش پیدا میکند. از جمله روش های موثر برای این منظور ابتدا پساب های حاوی خون با تجهیزات مخصوص حرارت داده شده و پس از ضد عفونی شدن دفع میشوند.

در پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی که خون زیادی در آنها وجود دارد، از مواد ضدعفونی کننده از قبیل سدیم هیپوکلریت استفاده نمیشود چون قدرت این مواد برای ضدعفونی خون پایین می باشد. علاوه براین، سدیم هیپوکلریت با ها یا مواد شوینده واکنش انجام داده و گازهای سمی و خطرناک تولید میکنند که بسیار خطرناک بوده  به همین دلیل از سایر روش ها برای پیش تصفیه استفاده میشود.

پیش تصفیه فاضلاب حاوی رادیواکتیو

یکی از خطرناک ترین مواد موجود در فاضلاب های بیمارستانی، ادرار بیماران در واحدهای پرتو درمانی می باشد که نباید با سایر پساب ها وارد شوند. به عنوان یک مرحله از پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی می توان به جمع آوری ادرار و پساب های حاوی مواد رادیواکتیو اشاره نمود. در نهایت این مواد به صورت جدا برای مدت زمان مشخص نگهداری میشوند و به مرور سطح رادیواکتیو موجود در آنها کاهش پیدا خواهد کرد.

پیش تصفیه فاضلاب حاوی روغن بیمارستانی

از دیگر مواد آلاینده موجود در پساب های بیمارستانی می توان به ذرات چربی و روغن اشاره نمود که از بخش های مختلف از قبیل شستشوی ظروف در آشپزخانه و سالن ها و همچنین ذرات روغنی موجود در اتاق های عمل به فاضلاب اضافه میشوند. ورود این ذرات به تجهیزات منجر به مسدود شدن آنها شده و خرابی هایی را به همراه خواهند داشت. به همین دلیل به شیوه های مختلف به عنوان یک مرحله پیش تصفیه پساب بیمارستانی این ذرات جمع آوری میشوند. استفاده از مواد لخته کننده و همچنین تجهیزات مکانیکی و چربی گیرها برای این منظور می تواند مفید باشد.

پیش تصفیه پساب های دندان پزشکی

استفاده از مواد حاوی جیوه در واحدهای دندان پزشکی بیمارستان ها و ورود آنها به پساب ها می تواند یکی از خطرات جدی برای طبیعت به شمار رود. به همین دلیل لازم است به شیوه های مختلف قبل از ورود این مواد به تجهیزات تصفیه تصفیه شوند و اثرات منفی آنها کاسته شود. به عنوان مثال، در سینک های موجود در دندان پزشکی ها که اغلب در کنار یونیت بیمار نصب میشود، لازم است از جدا کننده آمالگام استفاده شود. این تجهیزات حجم بالایی از مواد شیمیایی آلاینده که برای پر کردن دندان استفاده میشود را جمع آوری و پس از انجام مراحل مختلف پیش تصفیه صورت گرفته و در نهایت پساب های بدون جیوه امکان ورود به شیکه فاضلاب را پیدا خواهند کرد.

گند زدایی در پیش تصفیه فاضلاب ییمارستانی

همان طور که در ابتدای متن نیز اشاره شد، وجود باکتری ها و های بیماری زا که قدرت شیوع بالایی دارند، یکی از تهدیدهای بسیار مهم برای سلامتی طبیعت به شمار می روند. به عنوان مثال، در بازه های زمانی که بیماری های واگیردار از جمله وبا، کرونا و غیره شیوع پیدا می کنند، مدفوع و ادرار و استفراغ بیماران یک خطر جدی محسوب می گردد. به همین دلیل لازم است به شیوه های مختلف گندزدایی صورت گیرد. به عنوان مثال، استفاده از شیر آهک به عنوان یک اقدام در پیش تصفیه این فاضلاب ها موثر عمل میکند. برای این منظور لازم است از آهک با نسبت یک به دو در مخازن و چاه های فاضلاب استفاده شود و حدود شش ساعت زمان لازم است تا مدفوع و استفراغ این بیماران گندزدایی شود. برای گند زدایی ادرار نیز نسبت یک به یک از آهک می تواند موثر عمل نماید.

علاوه بر موراد فوق، به منظور جمع آوری ذرات بزرگ تر و جامدات نیز از تجهیزاتی مانند در مجرای ورودی فاضلاب به محل تصفیه استفاده میشود تا از انسداد سایر تجهیزات جلوگیری شود.

مزایای پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی

از مهم ترین مزایای پیش تصفیه پساب های واحدهای بیمارستانی و درمانی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • جلوگیری از شیوع بیماری های واگیردار با ممانعت از ورود باکتری ها  میکروارگانیسم های خطرناک به سایر بخش های تصفیه خانه
  • افزایش راندمان سایر گام های تصفیه فاضلاب
  • جلوگیری از آسیب وارد شدن به تجهیزات تصفیه خانه و ممانعت از انسداد لوله ها به دلیل انباشته شدن ذرات چربی و رسوب مواد آلاینده و غیره
دکمه بازگشت به بالا