مجله عمومی

رونمایی از حدیث غبارگرفته و ابتکار شهرداری

نکته‌ای که تعریف خداپرستی را بسط می‌دهد و دیدگاه‌های حکمرانی را بسط و روشن می‌کند، در این جمله حکیمانه نکاتی است:

الف) حوزه تقوا تنها «اجرای حرام» و «ادای فریضه» نیست و در حوزه اداری نیز مطرح است! نداشتن تخصص و بر عهده گرفتن مسئولیت هایی که نیاز به مهارت، تجربه، دانش دارد نوعی تهدید است. نتیجه اینکه انسان مومن و وفادار هرگز مسئولیتی را که شرایطش را انجام نداده به عهده نمی گیرد.

ب) این گفته را به شهید چمران نسبت داده‌اند، اما در احادیث اصیل ائمه، از جمله در مجموعه «الحیات» مرحوم استاد محمدرضا حکیمی که با وسواس و عنایت انتخاب شده‌اند، مکرراً به اصل آن اشاره شده است. در حدیث دیگر انجام بخشی از غیر متخصص را به خیانت تعبیر کرده است.

ج) اکنون مرحله تقوا در سایه این حدیث و به نقل از شهید چمران خاص و متفاوت شده است و این موضوع با تبلیغ و توزیع تابلو به شهرداری ها در سطح شهر به چشم مردم و مسئولان کشیده شده است. تهران.

منظورتان تفسیر جدیدی از نحوه حکومت است؟

د) شأن و انتخاب فرد مناسب در هر شغلی مهم و یک اصل اساسی در مدیریت علمی است نه تنها در دنیای غرب بلکه در سبک مدیریتی شرقی از جمله چین، روسیه، مالزی و …. آیا آنها نیز از عبادت خدایی بهره برده اند؟

ه) اگر خداپرستی به عنوان معیار قضاوت انسان در صلاحیت مدیریت به معنای جدید آن مورد استفاده قرار گیرد، چگونه یا چه کسی آن را تشخیص خواهد داد؟ خود فرد یا قانون یا مدارک و شاخص های تخصصی شاخص اشتغال در هر شرایط خاص؟ در این صورت نیازی به پالایش مدیران در سطح ملی نیست؟

و) غبار یاقوت از این حدیث صحیح ستودنی است. اگرچه اغلب از شخص دیگری نقل می شود. پیروی از این دستورالعمل های اساسی مهم است که می تواند برای مردم و جامعه بی بند و بار و موثر باشد.

در عین حال، پایان مناقشه طولانی مدت، برتری تعهد بر تخصص است.

دکمه بازگشت به بالا