مجله علمی و سلامت

عکس | ظهور یک بشقاب‌پرنده در نقاشی سال 1350

به گزارش یک خبرگزاری اخبار آنلاینبا این حال، در میان همه این موارد، ناهنجاری های دیگری نیز وجود دارد که حتی نویسندگان نیز نتوانستند آنها را شناسایی کنند.

تصویر ظاهر بشقاب پرنده در نقاشی 1350

هیچ چیز نمی تواند غرابت تاریخ را توجیه کند. همین امر در مورد نقاشی دیواری نشان داده شده در بالا نیز صدق می کند. این نقاشی دیواری در صومعه دکانی در ویسوکی صربستان به نمایش گذاشته شده است.

خاستگاه این صومعه

صومعه دکانی در سال 1350 به دستور شاه استفان دکانسکی در صربستان ساخته شد و از این رو نام این صومعه به آن داده شد. هنرمند پشت نقاشی دیواری ناشناخته است، اگرچه امضای آن “سرژ” است، اما هیچ سابقه تاریخی از چنین نامی وجود ندارد.

چنین نقاشی های دیواری در صومعه های ارتدکس بسیار رایج است و معمولاً لحظات مهم کتاب مقدس را با توجه زیادی به جزئیات به تصویر کشیده شده در نقاشی به تصویر می کشد. این نقاشی های دیواری نیز باید بر اساس کیفیت جزئیات تایید شوند، در غیر این صورت کل قطعه دوباره رنگ آمیزی می شود.

این به این معنی است که یوفو (شیء پرنده ناشناس) که در داخل نقاشی دیواری نشان داده شده است، می تواند از یک پرونده کتاب مقدس گم شده باشد که ما از آن اطلاعی نداریم.

تصویر ظاهر بشقاب پرنده در نقاشی 1350

اریش فون دانیکن نویسنده و مورخی است که از این ایده حمایت می کند که هوش فرازمینی به بشریت کمک کرده تا به نقطه ای برسد که بتواند خودش را تکامل دهد. در کتابی که تحت عنوان ارابه های خدایان نوشته است، همچنین می گوید که بسیاری از شواهد، مانند نقاشی دیواری مورد بحث ما، دلیلی برای دروغ گفتن و بازنویسی تاریخ ندارند.

227227

دکمه بازگشت به بالا