مجله عمومی

فرمان شاه سلطان در عزل کلانتر نایین به خاطر اعلام نارضایتی مردم

علاوه بر این، او از کلانتر جدید خواست که با زیردستان خود به خوبی رفتار کند و از ظلم اوباش به مردم جلوگیری کند. عناصر عدالت خواهانه این بخشنامه جالب است. حالا نمی دانیم انجام می شود یا نه.

فرمان همایون شرف اجرا شد، زیرا چشم انداز جناح راست است و می تواند آنلاین روشنگری را بر حقیقت بنیاد همیشه جاری کند. رفاه فقرا و کافه شهروندان و آزادی فقرا و مستمندان بنابراین ممکن است در این زمان باشد که ارباب و رعایا و صاحب بنیچه الکای نائین گزارش داده اند که میرزا عبدالباقی حاکم شهر مذکور بوده است. انواع سوء استفاده ها، زورگویی ها و ظلم ها نسبت به آنها و از رفتار او راضی نیستند.و قبلاً بنا به احکامی کلانتری شهرک مذکور به اجداد نجابت و رفعت العلی وصی نظام میرزا ابوالبقاع مسترد گردید. مشار الیه بسیار خوش اخلاق و دارای مهارت و شایستگی برای خدمت مذکور بوده و از پاسگاه انتظامی وی خشنود و سپاسگزار هستند. ….بنا به درخواست ارباب و رعیت و صاحبان بنیچه از اول ایلان عیال کلانتری شهرک مذکور توسط عبدالباقی فوق به اعلیحضرت و عظمت آن حضرت تغییر یافته است. با کافه اجازه و زیردستان و ضعیفان که همگی خوشحال و قدردان رفتار خوب او هستند نوعی رفتار دارد… نباید اجازه دهد ظلم به ضعیفان و زیردستان اجبار شود و ظلم را رد می کند و حدیث، او مسلط خواهد شد و رشد خواهد کرد. ستمگر رعیت را محروم کند و ظالمان و اراذل را نهی کند…. (احکام و چهره های صفوی و قاجاریه، کتابخانه ملک، 1398، ص. 77-79)

6565

دکمه بازگشت به بالا