مجله عمومی

لوازم گفتگوی ملی را فراهم کنید

واقعیت این است که وقتی دو طرف یکدیگر را درک نمی کنند، منجر به درگیری می شود.

سخنانی از این دست از سوی دیگر مسئولان نیز شنیده شد، اما تا به امروز هیچ اقدام عملی برای رفع این شکاف ها انجام نشده است.

در هر جامعه ای تفاوت در سلیقه ها و عقاید، تنوع فرهنگی و زبانی وجود دارد که در صورت سنجش و عمل در تعادل حکمت و عدالت حکمرانی، به طور بالقوه می توان از آنها امتیاز گرفت.

نباید فراموش کرد که در چهار دهه اخیر ساختار مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور توسط دولت طراحی و کنترل شده است. کمبودها و خلأهایی که در جامعه ایجاد می شود نیز پاسخ می طلبد و آن دولت است.

در ارتباط با اعتراضات اخیر در کشور، ایجاد سازوکارهای لازم برای گفتگوی فراگیر ملی، وظیفه دولت است.

زمینه ورود به مذاکرات ملی می تواند مذاکرات بین دولتی باشد.

تجربه مناظره ها در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 نشان داد که وقتی مردم به درجه اعتقادی رسیدند به حکومت پیوستند تا جایی که در شرایط سختی مانند جنگ این همکاری به همدلی تبدیل شد.

می توان گفت مقایسه امروز با چهل سال قبل، مقایسه با الفرغ است، البته نمی توان این دو دوره را مقایسه کرد، اما شرایطی که منجر به اعتراضات در سال 57 شد، تفاوت اساسی با دلایل امروزی ندارد. اعتراض.

مواردی مانند ناکارآمدی، مفاسد اقتصادی و بی عدالتی مواردی هستند که در هیچ زمانی و در میان مردم هیچ جامعه ای قابل قبول نیستند.

باید بپذیریم که عواملی مانند ناکارآمدی و دشمنی دشمنان خارجی دو لبه قیچی است که وحدت ملی ایران را به خاک و خون کشیده است.

باید موانع داخلی وحدت ملی که با گفت وگو و اصلاح اشتباهات گذشته محقق می شود، برداشته شود تا جامعه ایران همانند گذشته در برابر دشمنان خارجی متحد شود.

6565

دکمه بازگشت به بالا