کسب و کار ایرانیمجله عمومی

میزان باردهی درخت بادام در هکتار

یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیر گذار در انتخاب رقم بادام برای احداث باغ میزان باردهی و یا عملکرد درخت بادام در هکتار است، این موضوع باعث شده که باغدارن همیشه به دنبال ارقامی باشند که گفته می شود بیشترین باردهی را دارند، اما مشکلی که وجود دارد این است که اطلاعات نامعتبر در این زمینه زیاد بوده و برخی از حتی نهالستانها اقدام به ارائه ی اطلاعات اغراق آمیز در زمینه ی میزان باردهی درخت بادام در هکتار به منظور فروش نهال خود می کنند، در این مقاله برخی از پرفروش ترین و پربارترین ارقام درخت بادام را به شما معرفی کرده و میزان باردهی اصلی و حقیقی آنها را برای شما بیان خواهیم کرد.

ارقام پر فروش و پر بار درخت بادام:

قطعا اولین مطلبی که شما در این لحظه دوست دارید بدانید این است که چه ارقامی پربار ترین ارقام هستند، بنابراین در این بخش پربارترین ارقام بادام و شرایط کلی مورد نیاز برای رشد و باردهی حداکثری آنها را شرح خواهیم داد:

  • نهال بادام آذر خوشه ای با میزان باردهی 5 الی 6 تن در هکتار:

بله را در بین ارقام بادام می توان به عنوان پر بار ترین رقم بادام معرفی کرد، این رقم بادام می تواند 5 تا 6 متر ارتفاع داشته باشد و فروش نهال بادام آذر خوشه ای در نهالسانهای معتبر به صورت پیوندی بر پایه ی تلخ انجام می شود، تکثیر این رقم بادام به صورت پیوندی سبب می شود باردهی این رقم بسیار سریع و حداکثر یک الی دو سال پس از کاشت نهال آغاز شود.

نهال بادام آذر خوشه ای در شرایط مساعد 5 الی 6 تن باردهی داشته و این باردهی را می تواند تا 35 الی 40 سال ادامه دهد، بنابراین سرمایه ای را که صرف احداث باغ بادام با نهال بادام آذر خوشه ای می کنید می تواند برای شما یک سرمایه گذاری بلند مدت با سود دهی مطلوب سالانه به شما رود.

اما این میزان باردهی و عمر مفید ذکر شده تنها در شرایطی ایجاد می شود که شرایط رشد و نگهداری از درخت بادام بهینه باشد، در ادامه شرایط بهینه برای پرورش درخت بادام آذر خوشه ای برای رسیدن به این میزان باردهی را شرح خواهیم داد.

شرایط بهینه برای باردهی درخت بادام آذر خوشه ای:

شرایط بهینه برای رشد درخت بادام آذر خوشه ای از قرار زیر است:

درختان بادام معمولا به شرایط خاک مقام هستند اما هیچ درخت میوه ای برای کاشت در خاک با زهکشی ضعیف مناسب نبوده و بهتر است خاکی را که برای کاشت نهال بادام آذر خوشته ای انتخاب می کنید از زهکشی خوبی برخوردار باشد، مواد غذایی کافی موجود در خاک و البته اسیدیته ی مناسب و خنثی خاک از دیگر شرایطی است که برای کاشت بادام آذر خوشه ای باید فراهم کنید.

بادام آذر خوشه ای را می توانید در مناطق گرم وخشک و حتی سردسیر بکارید، تنها نکته ای که برای رشد و نگهداری این درخت بادام باید توجه داشته باشید میزان رطوبت نسبی هوا است، کاشت این رقم بادام در مناطقی که رطوبت نسبی هوا در بیشتر ماه های سال بالا باشد توصیه نمی شود.

در هر منطقه ای که 100 تا 400 ساعت سرمای زیر هفت درجه در زمستان را تجربه کرده و نیاز سرمایی نهال بادام آذر خوشه ای مرتفع شود این بادام قابلیت کاشت دارد.

یکی از احتیاجات اساسی نهال بادام آذر خوشه ای دریافت نور کافی است، این رقم بادام در طول دوره ی رشد خود به ارتفاع 5 تا 6 متر می تواند دست پیدا کند و با توجه به عمق و گسترش ریشه، ارتفاع و گسترش تاج درخت رعایت فاصله ی 4 متر برای دریافت نور کافی در زمین مسطح کافی است.

اما کاشت نهال با تراکم بیشتر سبب کاهش دریافت نور شده و با توجه به حساسیت بالایی که این درخت به رطوبت نسبی دارد افزایش تراکم سبب افزایش رطوبت سبی شده و رشد و باردهی درخت را تهدید می کند.

  • مراقبت از نهال در برابر آفات و بیماریها:

برای مراقبت از نهال بادام آذر خوشه ای در برابر آفات و بیماریها باید آفات و بیماریهای غالب منطقه را به خوبی شناسایی کرده و اقدامات کنترلی مناسب را برای آنها انجام دهید، در یک بخش جداگانه برخی از آفات و بیماریهای مهم بادام را ذکر خواهیم کرد.

  • نهال بادام تونو با باردهی 5 الی 6 تن در هکتار:

یکی از ارقام غیر بومی بادام است که برای تکثیر آن باید از روش پیوندی بر پایه ی ارقام مقاومی مانند نهال بادام تلخ استفاده شود، پیوند زدن بر پایه ی یک رقم مقاوم و بومی سبب سازگاری بیشتر این رقم خواهد شد، اما به طور کلی بادام تونو باردهی بالای خود را در شرایط مساعد می تواند 35 تا 45 سال ادامه داده و برای باغدار کاشت این رقم بادام از هر لحاظ به صرفه خواهد بود.

از ویژگیهای مهم این رقم بادام این است که در زمان رسیدگی میوه پوست سبز اکثر میوه ها شکافته شده و جدا کردن این پوست سبز به راحتی امکان پذیر است، در گذشته که باغداران بادام از ارقام قدیی و بومی برای احداث باغ بادام استفاده می کردند در زمان برداشت که معمولا هم با دست انجام می شد مجبور بودند کارگرانی را برای جدا کردن پوست سبز استخدام کنند و کارگران معمولا با ضربه زدن باید پوست سبز را جدا می کردند.

شرایط مطلوب برای باردهی حداکثری بادام تونو:

شرایط مطلوب رورش این رقم بادام از قرار زیر است:

این رقم بادام را در مناطق سردسیر و یا گرمسیری که 100 تا 500 ساعت نیاز سرمایی درخت بادام را بتواند تامین کند می توانید بکارید، نسبت به سرمای زمستان و گرمای تابستان تحمل خوبی دارد و لبته به دلیل دیر گل بودن در برابر سرمای دیر رس بهاره نیز آسیب پذیر نخواهد بود.

قطعا کاشت این رقم بادام نیز نیاز به خاک حاصلخیز با زهکشی مناسب دارد، در صورتی که حاصلخیزی و یا زهکشی خاک منطقه ی مورد نظر شما خوب نباشد توصیه می شود با انجام اقدامات اصلاحی پیش از شرایط خام را مساعد کرده و سپس اقدام به کاشت نهال بادام کنید.

با توجه به اینکه این رقم بادام می تواند به ارتفاع 6 تا 7 متر در طول دوره ی رشد خود دست پیدا کند، برای دریافت نور کافی در زمین مسطح فاصله را بین 6 تا 7 متر می توانید در نظر بگیرید، این رقم بادام نیز به رطوبت نسبی بالا روی شاخ و برگای خود حساس بوده و رطوبت نسبی روی باردهی درخت بادام تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت.

این رقم بادام برای رسیدن به باردهی حداکثری به تعداد یک نهال گرده افشان به ازای هر ده نهال بادام تونو نیاز دارد تا در زمان گرده افشانی گرده کافی و در زمان مناسب تولید شود، برای این منظور خرید نهال بادام گرده افشان متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه و زمان گلدهی درخت بادام تونو بسیار مهم است.

  • نهال بادام مامایی با 5 الی 6 تن باردهی در هکتار:

نهال بادام مامایی یکی از ارقام معروف بادام در بین باغداران بادام است که به ویژه در استانهای سردسیر باردهی بسیار خوبی خواهد داشت این رقم بادام ممکن است به برخی از آفات و بیماریها حساسیت نشان دهد اما فروش نهال پیوندی بادام مامایی پیوند خورده بر پایه ی ارقام مقاومی مانند نهال بادام تلخ توانسته تا حدی از حساسیت این رقم بادام بکاهد.

این بادام می تواند در شرایط مطلوب باردهی بالای خود را تا 40 سال حفظ کند و بنابراین برای باغداران یک رقم سود ده و مناسب به شمار می رود، در ادامه شرایط مطلوب برای کاشت را شرح می دهیم.

شرایط مطلوب برای پرورش نهال بادام مامایی:

شرایط مطلوب برای رسیدن به باردهی حداکثری بادام مامایی از قرار زیر است:

این رقم بادام به دلیل مقاومت به سرما در زمستان و به دلیل دیر گل بودن و مقاومت به سرمای دیررس بهاره می تواند رقم مناسبی برای کاشت در مناطق سردسیر مانند استان کردستان و با لرستان باشد به طوری که در سالهای اخیر هم کاشت این رقم در این استانها رواج بسیاری پیدا کرده است.

ریشه ی این رقم بادام با آب ماندگاری و یا تنش خشکی حساس بوده و بنابراین انتخاب بافت خاکی که بتواند آب کافی را برای مدت زمان بیشتری در کنار ریشه نگه دارد مناسب است، بافت خاک لومی رسی می تواند برای کاشت این رقم بادام مناسب باشد، اسیدیته ی خنثی و کمترین میزان شوری خاک از دیگر شرایط مطلوب خاک برای کاشت بادام مامایی است.

در نظر گرفتن فاصله ی کاشت 4 متر برای این رقم بادام با توجه به ارتفاع متوسطی که دارد برای دربافت نور کافی کفایت می کند و بنابراین با اشت این رقم بادام می توانید تعداد بیشتری نهال در واحد هکتار داشته و قابلیت افزایش باردهی در واحد هکتار را خواهید داشت.

این رقم بادام نیز خود گرده افشان نبوده و نیاز به گرده افشانی رقم دیگر در باغ دارد، بنابراین برای رسیدن به باردهی مورد نظر بهتر است اقدام به انتخاب و کاشت نهال بادام گرده افشان متناسب با شرایط آب و هوایی و زمان شکوفایی نهال بادام مامایی نمایید.

  • نهال بادام شاهرودی با 5 تن باردهی در واحد هکتار:

رقم دیگر بادام که اتفاقا بومی ایران بوده و توانسته با سازگاری بالایی که با اقلیم ایران دارد به باردهی بالا دست پیدا کند است، این رقم بادام را نیز برای سازگاری بیشتر و زود بازده شدن روی پایه های مقاومی مانند نهال بادام تلخ پیوند زده و به فروش می رساند، نهال بادام شاهرودی می تواند باردهی حداکثری خود را تا 45 سال در شرایط بهینه ادامه دهد.

شرایط بهینه برای رشد و نگهداری بادام شاهرودی:

شرایط مطلوب برای رسیدن به باردهی حداکثری در نهال بادام شاهرودی از قرار زیر است:

این رقم بادام دیر گل بوده و نسبت به سرمای دیر رس بهاره مقاوم است بنابراین کاشت آن در مناطق معتدل و سردسیر با سرمای دیر رس بهاره که نیاز سرمایی درخت را هم تامین می کند بلامانع است.

برای کاشت این رقم بادام در نظر گرفتن فاصله ی 4 متر از یکدیگر برای دریافت نور کافی مناسب بوده و درختان بادام با این فاصله می توانند رشد مطلوب داشته باشند.

قطعا این رقم بادام نیز شرایط خاک مطلوب مانند خاک زهکش دار، کمی قلیایی و حاصلخیز را می پسندد، خاکی که به واسطه ی دارا بودن مواد آلی ظرفیت نگهداری آب بالایی داشته و به درخت تنش خشکی وارد نشود.

آبیاری به این رقم بادام در دوره ی بلوغ و در فصل رشد را می توانید روی دو هفته تنظیم کنید به شرط اینکه بافت خاک شما رسی و یا شنی نبوده و رطوبت خود را به سرعت از دست ندهد، کود دهی متناسب با نیاز درخت بادام بر اساس نیاز سنجی به وسیله ی آزمایش تجزیه ی خاک و برگ و داشتن برنامه ی کودی منظم نیز می تواند در رسیدن به باردهی بالا موثر باشد.

این رقم بادام نیز در زمان گرده افشانی به گرده ارقام دیگر مانند نهال بادام شاهرودی 7، 12،  و یا نیاز دارد، در صورت کاشت گرده افشان مناسب باردهی این رقم می تواند به میزان مورد نظر نزدیک شود.

علاوه بر چند رقم عنوان شده ارقامی دیگری از بادام هستند که می توانند باردهی بین 4 تا 5 تن در هکتار داشته باشند و به همین دلیل انتخاب خوبی برای احداث باغ بادام هستند، به عنوان مثال که می تواند در شرایط مطلوب 3 تا 3.5 تن باردهی در هکتار داشته باشد و یا نهال بادام کاغذی که می تواند در شرایط مطلوب تا 3 تن باردهی در هکتار داشته باشد.

کنترل آفات و بیماریهای بادام راهی موثر برای رسیدن به باردهی حداکثری:

یکی از مهمترین عوامل محدود کننده در باردهی درختان بادام در شهرهای مختلف آلوده شده آنها به آفات و بیماریها استف در ادامه برخی از نکات کلیدی در رابطه با کنترل بهینه ی آفات و بیماریها به طور کلی برای شما شرح می دهیم که با رعایت این موارد می توانید به جرات بگوییم نیازی به کنترل شیمیایی به هیچ وجح پیدا نخواهید کرد:

  • خرید نهال سالم و گواهی شده:

بخش بزرگی از آفات و بیماریها همراه با نهال آلوده می تواند به باغ وارد شود مانند نماتد ریشه گرهی و یا بیماری سرطان طوقه، بنابراین خرید نهال از نهالستان معتبر و به صورت گواهی دارد بخش بزرگی از ورودی بیماری و یا آفت به باغ را حذف خواهد کرد.

باغ بادام را پس از زمان کاشت به حال خود رها نکنید، برخی از باغداران باغ بادام را احداث کرده و هر زمان طبق برنامه بخواهند کود بدهند و یا آبیاری کنند به باغ سر می زنند، حتی در زمان سر زدن به باغ تنها کود دهی و آبیاری می کمند و به وضعیت سلامت درختان خود ممکن است توجه نکنند.

تنها زمانی این باغداران به سلامت درخت خود توجه می کنند که آفت و یا بیماری در باغ طغیانی شده و با ورود به باغ به طور واضح توجه آنها را به خود جلب می کند، در این زمان آفت و یا بیماری خسارت خود را وارد کرده و بهتر است بدانید در این مرحله در بیشتر اوقات آفت و یا بیماری به راحتی قابل کنترل نیست.

بنابراین باید سلامت باغ را به صورت روز به روز پایش کرده و کارگرانی را برای بررسی وضعیت سلامت درختان بگمارید و به محض مشاهده ی اولین آلودگی به صورت تک درخت و یا چند درخت متوجه شده و آن را در همان نطفه خاموش کنید.

جالب است بدانید طغیان آفات و بیماریها در باغات بادام شور بیشتر به دلیل عدم توجه کافی به آبیاری و تغذیه ی مکفی است، در صورتی که آبیاری و کود دهی به درختان به صورت اصولی انجام شود دیگر نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت.

اولین و موثر ترین راه برای پیشگیری از بیماری و آفت در باغ احداث باغ با ارقام مقاوم است، ابن روزها نهالستانها ارقام مختلف بادام را برای افزایش مقاومت بر پایه ی ارقام مقاوم پیوند زده و با این روش مقاومت باغ در ابتلا به آفت و بیماری را افزایش می دهند.

کلام آخر:

دانستید که باردهی ارقام مختلف بادام متفاوت بوده و یکی از دلایل اختلاف به همین میزان باردهی بر می گردد اما توجه داشته باشید که باردهی همه ارقام پربار بادام منوط به رعایت شرایط مطلوب رشدی است.

این شرایط بهینه را می توانید در مقالات مربوط به هر رقم بادام در سابت برتر نهال مطالعه کرده و یا اینکه در زمان خرید نهال بادام مشاوره و راهنماییهای تکمیلی را در این زمینه از مشاوران و کارشناسان جویا شوید.

توصیه می شود دفترچه یاد داشتی به همراه داشته و نکات مهم تمام مراحل از زمان کاشت گرفنهال بادام فرانیس یکی از انواع نهال بادام تجاری می باشد که دارای بازدهی بالایی است. این نهال که ریشه فرانسوی دارد، در بیشتر مناطق ایران کشت می شود. به دلیل بالا بودن میزان برداشت محصول و مقاومت بالای این نهال در برابر سرمای بهاره، یک نهال پرسود و محبوب در بین باغداران به شمار می رود.

نهال بادام فرانیس دارای بازدهی بالا و کیفیت محصول فوق العاده می باشد. از مهمترین ویژگی های این نهال مقاومت آن در برابر آفات می باشد که برای باغداران بسیار اهمیت دارد. هر نهال به طبع ویژگی هایی که دارد مناسب کاشت در منطقه خاص می باشد. بنابراین قبل از خرید نهال بادام، مهم است که ویژگی های آن را مطالعه نمایید تا انتخاب مناسب با منطقه کاشت و شرایط اقلیمی آن داشته باشیم.

مشخصات ظاهری بادام فرانیس

بادام فرانیس دارای یک پوست سبز و کرک دار می باشد که به راحتی از پوست چوبی جدا می شود. پوست چوبی این بادام از نوع کاغذی می باشد. مغز بادام نیز سفید و دارای پوست قهوه ای روشن است. 90 در صد از بادام را مغز ان تشکیل می دهد. اندازه بادام فرانیس متوسط می باشد و وزن هر بادام حدود 3 گرم است که 1 گرم از آن را مغز تشکیل می دهد.

محصول نهال بادام فرانیس دارای مغز درشت و باکیفیتی می باشد. درصد دو قلو زایی در این بادام حدود 7 درصد می باشد. درخت بادام فرانیس مانند سایر ارقام نهال های بادام دیرگل بلندتر می باشد و ارتفاع آن به 8 متر می رسد.

نکات کاشت نهال بادام فرانیس

نیاز سرمایی نهال بادام فرانیس100 الی 700 ساعت دمای زیر 7 درجه می باشد. تا این نهال در زمستان خود را برای رشد و شکوفه زدن در فصل بهار آماده کند و از خواب زمستانه بیدار شود. این نهال نسبت به سرمای بهاره مقاوم می باشد. این نهال بادام در برابر خشکی نیز مقاومت خوبی دارد و آب و هوای خشک برای کاشت این نهال مناسب می باشد.

بهترین زمان کاشت این نهال ماه های آبان و آذر است. اما اگر منطقه کاشت نهال بادام فرانیس دارای زمستان های بسیار سخت می باشد، زمان مناسب برای کاشت نهال اواخر زمستان می باشد. ارتفاع مناسب برای این نهال نیز 400 متر بالاتر از سطح دریا می باشد.

همچنین منطقه کاشت باید از نور کافی خورشید برخوردار باشد. زیرا نهال بادام برای رشد خود نیاز فراوانی به نور خورشید دارد. نهال بادام فرانیس خود بارور نیست و از ارقام گرده زای دیگر مانند سهند و شکوفه برای گرده افشانی استفاده می شود.

فاصله کاشت

فاصله مناسب برای کاشت نهال بادام فرانیس به صورت مستطیلی و حدود 4*5 متر می باشد. این فاصله برای اطمینان از دریافغت نور کافی خورشید برای رشد نهال های بادام ضروری می باشد. برای کاشت نهال ها باید گودالی که حفر می کنیم باید دارای عمقی به اندازه دو برابر ارتفاع ریشه نهال و قطر آن دو برابر قطر ریشه باشد. بعد از قرار دادن نهال در گودال خاک اطراف آن را سفت می کنیم و بعد آبیاری انجام می گردد.

ریشه نهال بادام فرانیس حرکت عمودی دارد بنابراین خاک منطقه کشت باید دارای عمق مناسب باشد. این نهال بادام در انواع خاک های شنی، رسی و لومی قابل کاشت می باشد. این خاک باید زهکشی مناسبی داشته باشد. بهترین خاک برای رشد این نهال، خاکی با میزان اسیدی 6.5 می باشد.

آبیاری

میزان نیاز آبی نهال بادام فرانیس به سن نهال، میزان بارندگی منطقه  و فصل آبیاری بستگی دارد. نهال جوان تر به آبیاری بیشتری نیاز دارند و باید در هفته یک بار آبیاری شوند. اما با بزرگ تر شدن نهال و گسترش ریشه ها میزان فواصل آبیاری را به دو الی چهار هفته یک بار افزایش دهیم.

برای نهال های بالغ می توان از روش آبیاری دیمی نیز استفاده کرد. این روش فقط در مناطقی که میزان بارندگی بیشتر از 400 میلی متر در سال می باشد ممکن است. البته باید به این نکته توجه داشت که در روش دیمی میزان بازدهی محصول در هر هکتار به حدود 800 کیلو کاهش خواهد داشت.

بهترین روش آبیاری درختان بادام فرانیس روش آبیاری قطره ای می باشد. در این روش برای آبیاری هر هکتار زمین زیر کشت که حدود 500 اصله نهال بادام فرانیس کاشت شده است، 6 الی 8 متر مکعب آب نیاز می باشد. روش آبیاری قطره ای علاوه بر اینکه در مصرف آب صرفه جویی می کند از غرقابی شدن نهال نیز جلوگیری می کند.

باردهی درخت

باردهی نهال بادام فرانیس از سال دوم آغاز می شود. این بادام از نوع میان رس می باشد و از اواخر ماه شهریور محصول قابل برداشت است. هر درخت بادام فرانیس حدود 30 کیلو باردهی دارد. انتظار می رود که هر هکتار زمین زیر کشت این نهال در حدود 4 الی 5 تن تولید محصول داشته باشد. البته که در بالا ذکر شد، در صورت آبیاری دیمی محصول به 800 کیلو گرم کاهش می یابد.

میزان باردهی دهی درخت به عواملی بسیاری از جمله منطقه کاشت و میزان سطح رسیدگی باغدار نیز بستگی دارد. عمر مفید درخت بادام فرانیس 35 الی 45 سال می باشد. البته با آبیاری مناسب، سمپاشی صحیح، کوددهی درست و هرس به موقع درختان می تواند عمر مفید درختان را به 50 سال افزایش دهد.

یکی از انواع دیگر نهال بادام میباشد، این رقم با کیفیت بالای محصول نهایی یکی از بهترین ارقام جهت کاشت و سرمایه گذاری میباشد.

انتخاب بهترین نهال بادام فرانیس

نهال بادام فرانیس با توجه اینکه درصد مغز آن 90 درصد می باشد و دارای میزان برداشت محصول بسیار بالا نیز می باشد، یک نهال بسیار پرسود برای باغداران است. کاشت این نهال در تعداد بالا برای باغداران می تواند بازدهی بسیار عالی داشته باشد. از طرفی مقاومت این نهال در برابر سرمای بهاره و همچنین مقاومت در برابر انواع آفات نیز از دیگر مزایای این نهال می باشد. زیرا از به وجود آمدن بعضی از خسارات احتمالی جلوگیری می شود.

تهیه نهال بادام فرانیس از نهالستان اکین نهال می تواند این اطمینان را به شما بدهد که نهالی با کیفیت و سالم را انتخاب کرده اید. این نهالستان با دارا بودن باغ مادر، تمامی نهال های خود را بدون واسطه و با قیمت مناسب و با بالاترین کیفیت به مشتریان عزیز ارائه می دارد. در ضمن این نهالستان برای نهال های خود ضمانت مرجوعی در نظر گرفته است.

ته تا زمان برداشت درخت بادام مورد نظر خود یاد داشت کرده و در زمان باغداری خود مورد استفاده قرار دهید.

 

دکمه بازگشت به بالا