مجله عمومی

پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی؛ طرحی برای مقابله با تشکل‌ها و صیانت از آنها

مطالعه محتوای بحث برانگیز، متناقض و مغشوش این متن حاکی از آن است که این پیش نویس در اصل برای مقابله با سازمان های اجتماعی و کار داوطلبانه تهیه شده است. ارتقای امنیت و دید منفی، سخت‌گیری و چند سطحی‌تر کردن فرآیند صدور مجوز، تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی و پیش‌بینی رویه‌های اداری پیچیده برای اقدامات مدنی، روح کلی این متن است.
در واقع، این پیش نویس با هدف پرداختن به کار داوطلبانه و حمایت از سازمان های غیردولتی تدوین شده است.

این نگاه منفی و ارتجاعی به کار داوطلبانه و فعالیت گروه های غیردولتی در متن این پیش نویس متبلور شده است، در حالی که فرهنگ، تاریخ و آموزه های اخلاقی ما سرشار از توصیه های مفیدی است که مردم را به داوطلب شدن ترغیب می کند.

نکته مهم دیگر در مورد کار داوطلبانه کارایی این فعالیت است. در مطالعه ای که در کشورهای اروپایی برای برآورد ارزش پولی ساعات اختصاص داده شده به کار داوطلبانه و با در نظر گرفتن ارزش دلار آمریکا در سال 2013 برای 40 ساعت کار در هفته و 52 هفته در سال انجام شد، ارزش اقتصادی کار داوطلبانه در کشور. منطقه OECD مورد ارزیابی قرار گرفت. مبلغی معادل یک تریلیون دلار آمریکا (حدود دو درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها) است. ارزش اقتصادی داوطلبانه بیش از 117 میلیارد دلار در آلمان، 60 میلیارد دلار در انگلستان، 49 میلیارد دلار در استرالیا، 36 میلیارد دلار در کانادا و 33 میلیارد دلار در ژاپن برآورد شده است.

در کنار تسهیل و افزایش کار داوطلبانه و آنچه امروزه به عنوان مفهوم توسعه علایق مشترک در گفتمان عمومی جامعه از آن یاد می شود، هم در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی و ارتقای رفاه جامعه و هم برای ارتقای سلامت، مهارت و رفاه. – بودن افراد داوطلبان مفید هستند، متأسفانه متن پیش نویس منتشر شده تحت عنوان انجمن های اجتماعی به طور خاص بر بحث کار داوطلبانه تمرکز دارد.

دکمه بازگشت به بالا