کسب و کار ایرانیمجله عمومی

کاربرد امولسیون در کشاورزی

به طور کلی از روغن امولسیون کننده Volk برای افزایش اثربخشی حشره کش ها به ویژه ترکیبات فسفر استفاده می شود.

با استفاده از روغن امولسیون کننده Volk با آفت کش ها و حشره کش ها، روغن به صورت لایه ای نازک و پایدار بر روی سطح اسپری شده اعمال می شود و با بستن سوراخ های تنفسی حشرات و پوشاندن تخم های آنها، آنها را از بین می برد.

توجه به این نکته از کاربرد امولسیون ضروری است که مرکبات و میوه های هسته دار نسبت به سایر گیاهان به روغن حساس تر هستند و در استفاده از روغن امولسیون کننده Volk در این شرایط باید احتیاط کرد. در پیشگامان شیمی برخی از اقدامات احتیاطی دیگر برای استفاده از روغن امولسیون کننده ذکر خواهد شد:

• هنگام استفاده از روغن های امولسیون کننده با هر گونه سمیت شیمیایی باید دقت شود.

• در صورت استفاده از روغن امولسیون کننده Volk، حداقل سه هفته قبل و بعد از استفاده از گوگرد استفاده نکنید.

• در تابستان و بهار قبل از استفاده از روغن امولسیون بر روی درختان، حتما درختان را آبیاری کنید.

موارد استفاده از روغن امولسیون کننده Volk:

• به عنوان حلال و رقیق کننده آفت کش ها استفاده می شود

• روغن امولسیون کننده Volk برای از بین بردن شته ها، مگس زمستانی، کنه ها، لاروهای زمستانی و تخم حشرات استفاده می شود.

• از روغن امولسیون کننده ولک در سمپاشی تابستانی برای از بین بردن کرم های بال، شپشک و شته ها نیز استفاده می شود.

امولسیفایر Volk همچنین برای کنترل انگل های خارجی مانند شپش، شپش و کک استفاده می شود.

یکی از مزایای روغن ولک نسبت به سایر حشره کش ها کم خطر بودن این روغن ها است. بقایای روغن ولک روی گیاهان برای انسان خطرناک نیست و این روغن ها برای حشرات و پرندگان نیز خطرناک نیستند. البته لازم به ذکر است که روغن امولسیون کننده ولک برای ماهی و زنبورها خطرناک و حساسیت زا است.

روغن امولسیون کننده Volk یا Volk Oil در صورت استفاده صحیح می تواند علف های هرز را نیز کنترل کند. بنابراین با بسته نگه داشتن منافذ و منافذ آنها از تنفس و در نتیجه منجر به مرگ آنها جلوگیری می شود.

یکی دیگر از کاربردهای روغن امولسیون کننده Volk تامین نیازهای خنک کننده درختان میوه است. پاسخ ندادن به سرمای درخت باعث ریزش جوانه ها و گل های درخت و رشد کند درخت می شود. همچنین این مشکل می تواند باعث عدم هماهنگی شاخه ها به رنگ سبز شود که با استفاده از روغن امولسیون کننده Volk در چنین شرایطی علاوه بر تسریع روند گلدهی، تعداد جوانه های درخت نیز افزایش می یابد.

روغن امولسیون کننده یا روغن ولک توسط میکروارگانیسم های موجود در خاک تجزیه می شود و میزان تخریب آن تحت تأثیر عوامل فیزیکی مانند دما، رطوبت و بارش و نوع و نوع خاک است.

دکمه بازگشت به بالا