مجله علمی و سلامت

۳۶.۵ میلیون کودک در جهان آواره هستند

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در بیانیه ای پیش از روز جهانی پناهندگان در 20 ژوئن گفت: “درگیری، خشونت و سایر بحران ها در جهان باعث فرار 36 نفر شده است.” 5 میلیون کودک تا پایان سال 2021 آواره شدند. بالاترین تعداد از زمان جنگ جهانی دوم

بر اساس آمار، 13.7 میلیون کودک پناهنده و پناهجو هستند و حدود 22.8 میلیون کودک به دلیل درگیری و خشونت آواره شده اند.

بر اساس این بیانیه، این ارقام شامل کودکانی که به دلیل بحران زیست محیطی آواره شده اند و افرادی که اخیراً در سال 2022 از جمله به دلیل جنگ اوکراین آواره شده اند، نمی شود.

یونیسف تاکید کرد که افزایش تعداد کودکان آواره ناشی از یک سری بحران‌ها از جمله درگیری‌های جدی مانند افغانستان و موقعیت‌های آسیب‌پذیر مانند کنگو یا یمن و بحران‌های مرتبط با اثرات تغییرات آب و هوایی است که در حال افزایش است. در تعداد کودکان در حال حرکت این منجر به 2.2 میلیون کودک در سال گذشته شد.

در این بیانیه آمده است که یک سوم از کودکان پناهنده در جنوب صحرای آفریقا در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، یک چهارم در اروپا و آسیای مرکزی و 13 درصد در خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. در این بیانیه، یونیسف از کشورها خواست به تعهدات خود در مورد حقوق کودکان پناهنده و محافظت از آنها در برابر تبعیض و حمایت یکسان از همه کودکان در هر کشوری، عمل کنند.

دکمه بازگشت به بالا