نمای ساختمان یک طبقه

  • مجله عمومی

    تاثیر نما ساختمان بر سلامت روانی انسان

    شاید ابتدا با خواندن عنوان این مقاله کمی گیج شوید و نتوانید ارتباطی میان نما ساختمان و سلامت انسان بیایبد. اما باید بدانید که نما ساختمان که یکی از عناصر منظر شهری است، بر سلامت روانی انسان تاثیرگذار است. با ما تا پایان این مطلب همراه باشید تا دلایل این اثرگذاری را با هم بخوانیم. منظر شهری نمود عینی و ذهنی یک شهر، بیانگر هویت آن، دارای ساختاری اجتماعی و ساختاری فضایی و رکنی اساسی بر تصویری است که در مواجهه با آن در اذهان شکل می‌گیرد. به بیانی دیگر منظر شهری فهم ادراک شده شهروندان از اطلاعات موجود در فضا است. این ادراک توسط نمادهایی که در شهر وجود دارند، به وسیله حواس درک می‌شوند و مورد پردازش قرار می‌گیرند. انسان در منظر شهری محیط به طور توامان از جنبه‌های کالبدی و اجتماعی ساخته شده است و در اینجا منظور از محیط، شهر است. بعد کالبدی، کالبد شهر و بعد اجتماعی آن بخشی است که به انسان مربوط می‌شود. در واقع هر مکانی بدون وجود انسان بی‌معنا است. به همین دلیل می‌باشد که منظر شهری به واسطه زندگی شهروندان در طول زمان موجودیت می‌یابد و می‌توان گفت حاصل تماس شهر و انسان است. انسان، این عنصر مهم در شهر …

دکمه بازگشت به بالا