کسب و کار ایرانیمجله علمی و سلامت

تفاوت present perfect با present perfect continuous

آموزش تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری در انگلیسی

زمان حال کامل و حال کامل استمراری کاربرد بسیار مشابهی دارن. در واقع از هر دو میتونیم برای صحبت کردن در مورد کارها یا اتفاق هایی که در گذشته شروع شده و تا به امروز ادامه داشتن استفاده کنیم. این دو زمان به شکل زیر ساخته میشن:

زمان حال کامل:

Subject + has / have + past participle form of the verb

فاعل + have / has + شکل سوم فعل

زمان حال کامل استمراری:

Subject + has / have + been + ing form of the verb

فاعل + have been / has been + شکل ing دار فعل

جهت دریافت بسته آموزشی آموزش آنلاین آیلتس و آموزش آنلاین آیلتس آرمانی به وبسایت ما مراجعه نمایید.

تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری چیه؟

در بسیاری از موارد، استفاده از هر دو زمان صحیح هست. اما بیشتر اوقات معنای نهایی جمله کمی تغییر میکنه. برای شروع به دو جمله زیر توجه کنین:

 I have taught English for ten years.

من ده سال زبان انگلیسی تدریس کرده ام.

I have been teaching English for ten years.

من ده سال در حال تدریس زبان انگلیسی بوده ام.

در ظاهر دو جمله بالا معنای مشابهی دارن، در حالیکه در زمان حال کامل استمراری تاکید ما روی تداوم داشتن این فعالیت در مدت زمان ذکر شده هست. در ادامه با تفاوت های این دو زمان بصورت کامل آشنا میشیم.

تفاوت اول:

از زمان حال کامل استمراری برای صحبت کردن در مورد کارها یا اتفاقات به پایان رسیده استفاده نمیکنیم. به مثال های زیر توجه کنین:

I have finished the job. (صحیح)

I have been finishing the job. (اشتباه)

من کار رو تمام کرده ام.

I can’t go out because I‘ve lost my keys. (صحیح)

I can’t go out because I‘ve been losing my keys. (اشتباه)

نمیتونم برم بیرون چون کلیدهام رو گم کرده ام.

I‘ve had lunch so I’m not hungry. (صحیح)

I‘ve been having lunch so I’m not hungry. (اشتباه)

من ناهار خورده ام به همین خاطر گرسنه نیستم.

تفاوت دوم:

از زمان حال کامل برای تاکید روی نتیجه (چه چیزی؟ چقدر؟ چند بار؟) استفاده میکنیم، ولی زمان حال کامل استمراری برای تاکید روی مدت زمان (برای چند وقت؟) یا سیر مداوم یک عمل بکار میره. به عنوان مثال:

I have written five books.

من پنج کتاب نوشته ام. (نتیجه کار من از گذشته نامعلوم تا امروز)

I have been writing for an hour.

من یک ساعت در حال نوشتن بوده ام. (از یک ساعت پیش تا الان بطور مداوم مشغول اینکار بوده ام)

I know them. I have worked with them a lot.

اونها رو میشناسم. باهاشون زیاد کار کرده ام.

I have been working with them on this project for two months.

من دو ماهه که با اونها مشغول کار کردن روی این پروژه بوده ام.

تفاوت سوم:

معمولاً از افعال زیر فقط در زمان حال کامل استفاده میکنیم.

  • افعال مربوط به حالت مثل be (بودن) یا have (فقط به معنای داشتن)
  • افعال مرتبط با حس ها مثل feel (حس کردن) ، hear (شنیدن) ، see (دیدن) ، smell (بو کردن) ، taste (مزه کردن) و touch (لمس کردن)
  • افعالی که به فعالیت های ذهنی اشاره دارن مثل believe (باور داشتن) ، know (دانستن) ، think (فکر کردن) ، understand (فهمیدن) ، forget (فراموش کردن) و …

به عنوان مثال:

We have been on holiday for two weeks. (صحیح)

We have been being on holiday for two weeks. (اشتباه)

دو هفته هست که در تعطیلات بوده ایم.

I have known Sarah for three years. (صحیح)

I have been knowing Sarah for three years. (اشتباه)

سه ساله که سارا رو میشناسم.

تفاوت چهارم:

در جملات منفی برای اشاره به از آخرین باری که کاری انجام شده از زمان حال کامل و برای اشاره به از زمانیکه که کاری شروع شده از زمان حال کامل استمراری استفاده میکنیم. به مثال های زیر دقت کنین:

I haven’t played basketball for years.

من سالها بسکتبال بازی نکرده ام. (یعنی آخرین باری که بسکتبال بازی کردم سال ها پیش بود)

I haven’t been playing basketball for an hour, only for ten minutes.

یک ساعت نیست که دارم بسکتبال بازی میکنم، فقط ده دقیقه هست. (یعنی هنوز یک ساعت نشده که در حال بسکتبال بازی کردن بوده ام)

امیدواریم در این مطلب با تفاوت های زمان حال کامل و حال کامل استمراری کاملاً آشنا شده باشین. اگر سوالی در رابطه با این دو زمان دارین، در بخش نظرات این صفحه مطرح کنین تا پاسخگوی شما باشیم.

منابع انگلیسی مرتبط با این موضوع برای مطالعه بیشتر:

در مقالات قبلی به زمان های اصلی زبان انگلیسی یعنی حال ساده، حال استمراری و زمان های گذشته ساده و گذشته استمراری پرداختیم و کاربردهای آن ها را همراه با مثال برایتان تشریح کردیم. در این مقاله با دو زمان مهم دیگر، یعنی Present perfect و continuous Present perfect آشنا خواهیم شد. به طور کلی از زمان حال کامل (Present Perfect) در زبان انگلیسی و حال کامل استمراری (Present perfect continuous) بیشتر برای نشان دادن عمل، اتفاق یا فعالیتی که در گذشته اتفاق افتاده اما هنوز اثر آن بر روی زمان حال باقی مانده است استفاده می کنیم. با مجله دیاکو همراه باشید.

Have / has +  past participle (done)

قسمت سوم فعل با استفاده از اضافه کردن -ed یا -d به آخر افعال با قاعده ساخته می شود. افعال بی قاعده نیز مانند زمان گذشته ساده به قسمت سوم فعل خود تبدیل می شوند. دقت داشته باشید که قسمت سوم فعل در افعال باقاعده با اضافه کردن d-  یا  ed- به انتهای آنها ساخته می شوند در حالی که قسمت سوم فعل افعال بی قاعده از قواعد خاصی پیروی نمی کند و باید آن ها را حفظ نمود.
در جدول زیر با بعضی از قسمت های سوم افعال مهم آشنا می شوید:

در جدول زیر ساختار زمان حال کامل را با چند مثال مشاهده می کنید:

‍۱-    عملی که از گذشته شروع شده است و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است.

مثال:

She has lived in Liverpool all her life.

۲-    هنگامی که از تجریبات گذشته خود که اثر آن تا زمان حال باقی مانده است صحبت می کنیم از این زمان استفاده می کنیم.

مثال:

I’ve played the guitar ever since I was a teenager.

نکته: از قید Ever، برای صحبت کردن درباره تجربیاتی که تا کنون ادامه دارد استفاده می کنیم.

مثال:

My last birthday was the worst day I have ever had.

و از قید never  برای حالت منفی آن استفاده می کنیم.

Yes, but I’ve never met his wife.

برای عملی که در گذشته اتفاق افتاده اما برای زمان حال مهم است.

مثال:

I can’t get in the house. I’ve lost my keys.

قیدهای این زمان عبارتند از:

Recently, just, only just, Just, Already, Yet, For, Since, Ever/Never

مثال:

Scientists have recently discovered a new breed of monkey.
Are you hungry? – No, I’ve just had dinner.
He has lived in Paris for a long time.

در شکل زیر timeline مربوط به زمان حال کامل را مشاهده می کنید:

کاربرد اصلی since در ساختار زمان present perfect tense و past perfect tense است. واژه since، نقطه شروعِ زمان فعالیت‌ها را بیان می‌کند. به بیان دیگر با دیدن since متوجه خواهیم شد که فعل ازچه زمانی (کِی) آغاز شده است.

She’s been waiting for you since this morning.

ما در ساختارهای زمانی، از for برای بیان طول مدت رخ دادن عملی استفاده می‌کنیم و به همین علت نیز در فارسی for را به برایِ (مدتی) ترجمه می‌کنیم.

I’ve waited at that station for five hours.

از زمان حال کامل استمراری برای توصیف عملی که از گذشته آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است. مدت زمان هایی مانند: “For five minutes,”, “for two weeks’  ‘since Tuesday” در زمان حال کامل استمراری کاربرد دارد.

فاعل + have/has been+ قسمت اول فعل + ing

مثال:

You have been waiting here for two hours.
Have you been waiting here for two hours?
You have not been waiting here for two hours.

در جدول زیر ساختار زمان حال کامل استمراری را با چند مثال مشاهده می کنید:

۱- برای تاکید کردن بر روی فرایند عمل یا طول عملی که در گذشته انجام شده است و تا به حال ادامه پیدا کرده است از این زمان استفاده می شود.

She has been studying English since she was ten years old.

۲- از این زمان هنگامی استفاده می شود که می خواهیم بگوییم عملی در گذشته شروع شده است، تا الان ادامه داشته است و هنوز هم ادامه دارد. به عبارتی برای بیان اعمالی که در گذشته شروع شده و به احتمال زیاد تا زمان آینده هم ادامه می‌یابد یا اثرش باقی می‌ماند. این نوع کاربرد را می‌توان در پاسخ به سوالاتی مانند “از کی…؟” یا “چند وقت…؟” استفاده نمود.

به مثال زیر دقت کنید:

I have been working at the company for 20 years.

۳- برای بیان عمل یا کاری که تمام شده اما اثر آن عمل یا کار تا زمان حال باقی مانده است.

As he has been studying all the night, he is really tired now.

در شکل زیر timeline مربوط به زمان حال کامل استمراری را مشاهده می کنید:

نکته ۱: توجه داشته باشید که قیودی مانند before, already , just, recently, lately, yet, once, twice  و … که در زمان حال کامل بکار می روند در زمان حال کامل استمراری بکار نمی روند به این علت که  این قیود زمانی بیانگر استمرار انجام فعل از گذشته تا حال نمی باشند.

نکته ۲: افعال حالتی یا  State verbs فعل هایی  هستند  که نمی توان آن ها را به صورت استمراری مورد استفاده قرار داد . مانند: agree , assume , believe , disagree , forget , hope , know , regret , remember , suppose , think,

بنابراین نمی توان آن ها را به صورت زمان حال کامل استمراری مورد استفاده قرار داد. به مثال های زیر دقت کنید:

I’ve wanted to visit China for years.
She’s known Robert since she was a child.
I’ve hated that music since I first heard it.
I’ve heard a lot about you recently.
We’ve understood everything.

منبع مقاله: آموزش آنلاین Ielts آرمانی

دکمه بازگشت به بالا