مجله عمومی

آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان دوشنبه ۱۵ دی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی کندوج ،
زمان پخش تلویزیونی برای درس دانشجویان دوشنبه ، 6 ژانویه 2010 اعلام شد.

Menntanet:
دوره فیزیوتراپی ، 7: 45-8

مهارت های فنی و حرفه ای:

7 تا 7 متر – کلاس 12 – نقاشی ساخت – فناوری و صنعت

2: 9 تا 9: 0 ، پنس حمل و نقل – طراحی و دوخت – کلاس 10 – نظم فنی و حرفه ای

9 تا 9:30 ، دانش مواد و مواد – پایه یازدهم – نقشه ساخت – مقاله فنی و حرفه ای

20:50 تا 21:15 ، نقاشی رنگ روغن – کلاس دوازدهم – نقاشی روی صورت – مقاله وی

21:15 تا 21:50 ، تصویرگری – کلاس دوازدهم – گرافیک – فناوری و صنعت

دبستان:

10:30 تا 19:09 ، آزمایش و تفکر کلاس اول

02:07 تا 23:30 ، بازی های کلاس دوم و ریاضی

11:30 تا 12:00 ، بازی های کلاس سوم و ریاضی

12:00 تا 12:30 ، فارسی نویسی و کلاس چهارم

12:30 تا 13:00 ، بازی های کلاس پنجم و ریاضی

13:00 تا 13:30 ، بازی های کلاس ششم و ریاضیات

13:30 تا 13:50 ، آموزش پیش دبستانی

دبیرستان اول:

14:30 تا 15:00 ، جامعه شناسی – دوره ها و آمادگی برای امتحان کلاس هفتم

15:00 تا 15:30 ، جامعه شناسی – دوره ها و آمادگی برای امتحان در کلاس هشتم

15: 25-6: جامعه شناسی – دوازده درس ، کلاس نهم

دوره های مجازی در مدارس متوسطه اول

16:00 تا 16:00 ، تربیت معلم – طراحی و کاربرد سنجش پذیرایی

مدرسه راهنمایی:

16: 00-6: 00 ، عربی و قرآن 1 – کلاس 10 – فیزیک تجربی و ریاضی

2 تا 7 ، عربی و زبان قرآن 2 – کلاس 11 – علوم تجربی و ریاضیات و فیزیک

17:30 تا 18:00 ، عربی و قرآنی سه – کلاس 12 – علوم تجربی و ریاضیات و فیزیک

20:00 تا 20:25 ، ریاضیات 3 – کلاس 12 – علوم تجربی

20: 25 تا 20:50 ، فیزیک کلاس 2 11 – علوم تجربی

شبکه 4 سیما:

7:30 درس ادبیات و فناوری درس 1 پایه 10 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم اسلامی و دانش

در 8 ، کلاس 3 در جغرافیا ، 12 شاخه ادبیات و علوم انسانی

8:30 ، آموزش منطق در کلاس دهم ، ادبیات ، علوم انسانی ، علوم و معارف اسلامی

10:15 زمان آموزش و محیط زیست ، پایه 11 ، مشترک در همه رشته ها

10:45 کلاس فارسی ، کلاس 3 ، 12 مشترک از همه رشته ها

11:15 درس فارسی ، کلاس 3 ، 12 مشترک از همه دروس

11:45 کلاس بهداشت و بهداشت ، کلاس دوازدهم ، مشترک همه رشته ها

12:15 دوره جغرافیا ، کلاس 2 ، 11 دوره ادبیات و علوم انسانی

12:45 کلاس فیزیک کلاس 1 فیزیک ریاضی دهم

13:15 تدریس فیزیک 1 کلاس 10 فیزیک ریاضیات

قرآن و شبکه دانش سیما:

8:00 ، علوم و معارف قرآن ، 2 حوزه علوم و معارف اسلامی ، میانگین علمی دوم

8:30 ، احکام دو بخش علوم و معارف اسلامی ، میانگین نظری دوم

11:00 ، درس در بهشت ​​دادن در کلاس سوم

11:30 ، درس قرآن در کلاس دوم

15 ، دین و زندگی ، کلاس 2 ، سال یازدهم ، علوم تجربی ، ریاضیات ، فیزیک و سایر دبیرستان های نظری

15:30 ، قرآن را در کلاس هشتم کلاس اول دبیرستان آموزش دهید

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا