مجله علمی و سلامت

افزایش بیماری‌های عفونی با تغییرات اقلیمی

این یافته موضوع یک مقاله تحقیقاتی است که توسط تیمی از محققان دانشگاه هاوایی در Manoa در مجله Nature Climate Change منتشر شده است.

این محققان یک جستجوی سیستماتیک برای یافتن نمونه های تجربی از تأثیر 10 خطر آب و هوایی حساس به اثر گلخانه ای بر بروز بیماری های عفونی شناخته شده در انسان انجام دادند. این خطرات شامل گرم شدن کره زمین، خشکسالی، امواج گرما، آتش سوزی های جنگلی، باران های شدید، سیل، طوفان، افزایش سطح آب دریاها، تغییرات بیوشیمیایی اقیانوس ها و تغییرات پوشش زمین است.

افزایش بیماری های عفونی با تغییرات آب و هواییافزایش بیماری های عفونی با تغییرات آب و هواییافزایش بیماری های عفونی با تغییرات آب و هوایی

محققان با ترکیب دو فهرست معتبر از همه «بیماری‌های عفونی شناخته‌شده» و «بیماری‌های ناشی از عوامل بیماری‌زا» که بر سلامت انسان در طول تاریخ تأثیر گذاشته‌اند، بیش از 70000 مقاله علمی را برای یافتن نمونه‌های تجربی از هر یک بررسی کردند. آنها ترکیبات احتمالی اثرات را بررسی کردند. خطر آب و هوا برای هر یک از این بیماری های شناخته شده است.

این مطالعات نشان داد گرم شدن کره زمین، بارش، سیل، خشکسالی، طوفان، تغییرات پوشش زمین، تغییرات آب و هوای اقیانوس ها، آتش سوزی جنگل ها، امواج گرما، تغییرات سطح دریاها به دلیل بیماری های عفونی ناشی از ویروس ها، باکتری ها، حیوانات، قارچ ها، تک یاخته ها، گیاهان و کروموزوم ها انتقال بیماری‌های عفونی عمدتاً از طریق ناقلین بوده است، البته مواردی از انتقال از طریق آب، هوازی، تماس مستقیم و مواد غذایی وجود داشته است. در نهایت، این مطالعه نشان داد که بیش از 58 درصد یا 218 مورد از 375 مورد بیماری انسانی از طریق هزار و 6 مسیر منحصر به فرد تحت تأثیر حداقل یک خطر آب و هوایی قرار گرفته اند.

افزایش بیماری های عفونی با تغییرات آب و هوایی

کامیلو مورا، استاد جغرافیا در دانشکده علوم اجتماعی و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت: با توجه به پیامدهای گسترده اپیدمی کرونا، کشف آسیب‌پذیری عظیم سلامت ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای است. واقعا ترسناک بود بسیاری از بیماری ها و راه های انتقال وجود دارد که می تواند با شرایط آب و هوایی متغیر سازگار شود. این یافته نشان دهنده نیاز فوری به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سراسر جهان است.

یک وب سایت تعاملی که ارتباط هر یک از مخاطرات آب و هوایی با بروز بیماری را نشان می دهد توسط این تیم تحقیقاتی تهیه شده است. این ابزار به کاربران اجازه می دهد تا خطرات خاص، مسیرهای انتقال و گروه های بیماری را جویا شوند و شواهد موجود را بررسی کنند.

این محققان دریافتند که الگوهای آب و هوا عوامل بیماری زا را به انسان نزدیکتر کرده است. خطرات متعدد اقلیمی باعث افزایش وسعت و طول مدت شرایط محیطی مناسب برای انتشار پاتوژن ها و ناقلین می شود.. تغییرات بارندگی و گرم شدن کره زمین با گسترش ناقلانی مانند پشه ها، کنه ها، کک ها، پرندگان و برخی از پستانداران که بیماری های ویروسی، باکتریایی، حیوانی و تک یاخته ای از جمله دانگ، چیکونگونیا، طاعون و لایم را منتشر می کنند. ویروس نیل، زیکا، تریپانوزومیازیس، اکینوکوکوس و مالاریا دخیل هستند.

مخاطرات اقلیمی با ایجاد اختلال در مهاجرت و جابجایی اجباری، مواجهه های جدیدی با عوامل بیماری زا ایجاد کرده یا این مواجهه ها را افزایش داده است. به عنوان مثال، طوفان، سیل، سطح بالای دریا باعث جابجایی مردم شد که باعث لپتوسپیروز، کریپتوسپوریدیوز، تب لاسا، ژیاردیازیس، گاستروانتریت، بیماری لژیونر، وبا، سالمونلا، شیگلوز، ذات‌الریه، حصبه، بیماری‌های هپاتیت و پوسپیریوسیس شد. گرفتار.

خطرات اقلیمی جنبه‌های خاص پاتوژن‌ها را افزایش داده است، از جمله شرایط آب و هوایی برای تولید مثل، تسریع چرخه‌های زندگی، افزایش فصول/مدت قرار گرفتن در معرض این عوامل، افزایش فعل و انفعالات ناقل، و افزایش بیماری‌زایی. به عنوان مثال، گرم شدن کره زمین اثرات مثبتی بر جمعیت پشه، بقا، میزان گزش و تکثیر ویروس و افزایش انتقال در نیل غربی داشته است.

خطرات آب و هوایی همچنین بر توانایی انسان برای مقابله با عوامل بیماری زا از طریق تغییر شرایط فیزیکی مانند افزایش استرس به دلیل قرار گرفتن در معرض بیماری های خطرناک، قرار دادن افراد در شرایط ناامن، آسیب به زیرساخت ها، قرار گرفتن افراد در معرض عوامل بیماری زا یا کاهش دسترسی تأثیر می گذارد. به مراقبت های پزشکی به عنوان مثال، خشکسالی منجر به بهداشت ضعیف شد که باعث مواردی از تراخم، کلامیدیا، وبا، ورم ملتحمه، کریپتوسپوریدیوم، اسهال، اسهال خونی، اشریشیا کلی، ژیاردیا، سالمونلا، گال و تیفوس شد.

محققان همچنین دریافتند که در حالی که اکثریت قریب به اتفاق بیماری ها به دلیل خطر آب و هوا بدتر می شوند، برخی از بیماری ها کاهش یافته اند (63 بیماری از 286 بیماری). به عنوان مثال، به نظر می رسد گرم شدن کره زمین شیوع بیماری های ویروسی را کاهش داده است، که ممکن است به شرایط کمتر مساعد برای ویروس ها یا سیستم ایمنی قوی تر در هوای گرم مربوط باشد. با این حال، بیشتر بیماری هایی که حداقل با یک خطر کاهش یافته بودند، با سایر بیماری ها و حتی گاهی اوقات خطر مشابه بدتر شدند.

مثلاً به نظر می رسد که هوای گرم‌تر شیوع بیماری‌های ویروسی را کاهش داده است، که ممکن است به شرایط نامطلوب برای ویروس یا سیستم ایمنی قوی‌تر در شرایط گرم‌تر مربوط باشد. با این حال، بیشتر بیماری ها حداقل با یک خطر کاهش می یافتند، گاهی اوقات با خطر دیگری و گاهی اوقات حتی با همان خطر بدتر می شدند.

46

دکمه بازگشت به بالا