مجله عمومی

امیر کبیر – کندوج

مرد شوهرت ای امیر بزرگ که از امور وطنش خبر دارد و می بیند.

مردی از شهر اراک به نام او نامگذاری شد.

مملکت شما کی مثل شماست بقیه کجاست؟

احتمالاً سلیمانی از تبار شما، دلیر دلیر بود

قدر در شاه دون از کجا می دانست که اسیر شهوت است؟

در سه سال سلطنت شما در کجا یافت شد، غیر و مشابه؟

کشتن پناهنده ای که نباید درست یا نادرست بریده شود گناه است.

روسیه با بریتانیا برای اتحاد با خودی های رده پایین توطئه می کند

خائنانی که حاضرند شمشیر را به هموطنان خود بدهند

تا زمانی که به قدرت نرسند می دانند با وجود دشمن مزدور هستند

ببینید و قول کمک به پادشاه قاجار انگلستان و روسیه را بگیرید

خارجی ها همیشه می خواهند کشور فقر فقیر باشد

زیرا کشور دارای بودجه می خواهد که زنان به افراد چاق ناسالم تبدیل شوند

تا خرج ها کم و زیاد شود بودجه را به دادگاه می دهند.

باید دست مردم به سهمی ناچیز در خانه فقیر و غنی کاهش یابد

باغ فین یک خانه عزاداری برای همیشه است.

دشمنان انسان نباید از همه جای دنیا جاودانه باشند.

وطنشان کجا بود، خانه شان کی بود؟

حیف است برای شما مردم ایران که قهرمان نیستید

گرچه کشته شدن دشمنت تو را به ناحق به دنیا کشاند عزیز و معروف

همه مصمم و مصمم هستند، احترام، ستایش و احترام.

ای «رضا» غم بزرگ است، غم زیاد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا