مجله عمومی

ایران و چالشهای اقلیم و محیطی آن

به عبارت دیگر جمعیت زیر 36 سال ایران حدود 36 میلیون نفر است. بر اساس برآورد هرم جمعیتی در سال 2019، در حال حاضر بیشترین تراکم هرم جمعیت مربوط به سنین 26 تا 36 سال است.

جمعیت بین 20 تا 36 سال (متولدین بین 2001 تا 2015) حدود 17 میلیون نفر است. حدود 4.95 میلیون نفر (حدود 5 میلیون نفر، حدود 29 درصد) بیکار هستند. در فاصله سال های 1381 تا 1401 حدود 19 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است. (کودکان تازه متولد شده تا بیست سال).

در سال های 1375 تا 1375 حدود 4 میلیون نفر و در دوره 1385 تا 1395 حدود 10 میلیون نفر و از سال 1396 تا 1401 حدود 4 میلیون نفر به جمعیت تحصیل کرده (با یکی از مدارک دانشگاهی) اضافه شده است. بنابراین در 26 سال گذشته حدود 18 میلیون جوان از یکی از موسسات آموزش عالی ایران مدرک دانشگاهی گرفته اند.

توسعه استفاده از تلفن همراه و تلفن همراه در ایران از حدود سال 1375 آغاز شد و استفاده عمومی از اینترنت و شبکه تلفن همراه از حدود سال 1380 به تدریج رخ داد.

بیشترین استفاده کنندگان از وسایل ارتباطی جدید و مدرن، همان جوانان زیر 40 سال هستند (حدود 45 میلیون نفر از 85 میلیون نفر جمعیت کشور در سال 1401، 53 درصد کل جمعیت). از حدود سال 1400 به بعد بیشتر جمعیت ایران بعد از انقلاب متولد شدند. تخمین زده می شود که جمعیت این کشور بین 20 تا 40 سال حدود 26 میلیون نفر و جمعیت بین 20 تا 30 سال حدود 12 میلیون نفر باشد.

خواسته ها و نظرات این جمعیت جوان از طریق رسانه های مختلف – و عمدتاً از طریق آموزش غیررسمی – با جمعیت بالای 40 سال کشور شکل گرفته و می شود. انتظارات این جمعیت و انتظارات آنها و نحوه متقاعد کردن آنها به طور طبیعی متفاوت است.

در فاصله سال های 1377 تا 1401 حدود 25 میلیون ایرانی به داخل کشور مهاجرت کرده اند و حدود 70 درصد آنها از روستاها به شهرها مهاجرت کرده اند. این دوره شدیدترین خشکسالی را در 50 سال اخیر در ایران به خود دیده است. خشک شدن بیشتر دریاچه های داخلی و همچنین افت شدید سطح آب زیرزمینی در ایران نیز با این بازه زمانی همراه است. نارضایتی جمعیتی در شهرهایی که همزمان منبع یا مقصد پروژه های انتقال آب هستند گزارش شده است. به عبارت دیگر در شهرها و شهرک های جدید با جمعیت جدیدی مواجه هستیم که حدود 18 میلیون نفر از آنها در 26 سال گذشته در شهرها یا حاشیه آنها ساکن شده اند. تخمین زده می شود که در ایران حدود 12 میلیون حاشیه نشین وجود داشته باشد که از این تعداد تقریباً 10 میلیون نفر مستقیماً تحت تأثیر مشکلات مربوط به بحران آب هستند.

اگر چالش‌های جامعه ایران با همه تنوع‌شان به رسمیت شناخته نشود، چالش‌های آینده پیچیده‌تر و دشوارتر از مسائل حال خواهد بود.

6565

دکمه بازگشت به بالا