مجله عمومی

برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی سه شنبه

طبق برنامه روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، برنامه مدارس تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه آموزش ، چهار و قرآن در روز سه شنبه 18 نوامبر 1999 پخش خواهد شد ، به شرح زیر است:

Menntanet:

7:45 تا 8 تربیت بدنی

مهارت های فنی و حرفه ای:

2 تا 7: خدمات بهداشتی کودکان – کلاس دهم – آموزش کودکان – فناوری و صنعت

زمان: 2 تا 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب – شبکه و نرم افزار – پایه یازدهم – موضوع فنی و حرفه ای

9 تا 9:30 دانش فنی تخصصی در تجزیه و تحلیل مکانیک عملی – کلاس 12 – موضوع فنی و حرفه ای

20: 50 تا 21:15 سیستم تزریق اتومبیل – پایه یازدهم – عملکرد موتور خودرو – نظم فنی و حرفه ای

21:15 تا 21:50 تعمیر اتومبیل – کلاس 12 – مهندسی خودرو – مقاله فنی و حرفه ای

دبستان:

10:30 تا 13:05 علوم تجربی و تفکر کلاس اول

2:01 تا 11:30 بازی و ریاضی در کلاس 2

11:30 تا 12:00 بازی و ریاضی در کلاس سوم

12:00 تا 12:30 نوشتن فارسی و کلاس چهارم

12:30 تا 13:00 بازی ها و ریاضیات در کلاس پنجم

13:00 تا 13:30 بازی و ریاضیات در کلاس ششم

13:30 تا 13:50 مطالعات پیش دبستانی

دبیرستان اول:

14:30 تا 15:00 جامعه شناسی – درس 9 جایی که من کلاس هفتم زندگی می کنم

15:00 تا 15:30 جامعه شناسی – درس 9 ظهور اسلام در کلاس هشتم شبه جزیره عربستان

مطالعات جامعه شناسی – درس 8 بی عدالتی و نابرابری در جهان پایه 9

دوره های مجازی در مدارس متوسطه اول:

16:00 تا 16:00: education آموزش معلم – مدرسه جامعه

مدرسه راهنمایی:

16:00 تا 1:00 زبان عربی و قرآنی یک – کلاس 10 – علوم تجربی و ریاضیات و فیزیک

2 تا 7: زبانهای عربی و قرآنی دو – کلاس 11 – علوم تجربی و ریاضیات و فیزیک

17:30 تا 18:00 زبان عربی و قرآنی سه کلاس 12 – ریاضیات علوم تجربی و فیزیک

20:00 تا 20:25 فیزیک 3 – کلاس 12 – علوم تجربی

20: 25 تا 20:50 ریاضیات 3 – پایه 12 – علوم تجربی

شبکه چهار:

7:30 دوره ادبیات و فناوری ، کلاس 1 ، 10 رشته ، علوم انسانی ، علوم و معارف اسلامی.

در 8 ، کلاس 3 در جغرافیا ، 12 شاخه ادبیات و علوم انسانی.

8:30 ، درس منطق در پایه دهم ، ادبیات ، علوم انسانی ، علوم و معارف اسلامی.

10:15 درس فارسی ، کلاس 3 ، 12 مشترک از همه دروس.

ساعت 10:45 آموزش و محیط زیست ، پایه 11 مشترک در همه رشته ها است.

11:15 کلاس فارسی ، کلاس 3 ، 12 مشترک از همه رشته ها.

11:45 دوره سلامتی و تندرستی 12 ، مشترک همه افراد.

12:15 دوره جغرافیا ، کلاس 2 ، 11 دوره ادبیات و علوم انسانی.

12:45 تدریس فیزیک فیزیک ریاضی 1 کلاس 10.

13:15 زمان مدیریت خانواده و سبک زندگی ، پایگاه 12 ، مشترک همه رشته ها.

قرآن و شبکه دانش ایسلندی:

ساعت 8 در تاریخ اسلام ، کلاس 1 ، کلاس 10 ، علوم و معارف اسلامی ، سایر معدل نظری

8:30 تاریخ اسلام ، کلاس 2 ، کلاس 11 ، علوم و معارف اسلامی ، میانگین تئوری دوم

ساعت 11 کلاس سوم درس هدیه آسمانی.

11:30 دوره قرآن در کلاس 2.

ساعت 15 دین و زندگی کلاس 1 دهم علوم و معارف اسلامی معدل دوم تحصیلی

15:30 تدریس قرآن در کلاس هشتم کلاس اول دبیرستان

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا