تمرکز بر اصل رقابت جوانمردانه و حفظ چرخه سالم مالی در لیگ‌ فوتبال ایران

رای اخیر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران درباره نقض دستورالعمل‌ ناظر بر قرارداد بازیکنان فوتبال، فارغ از آنکه کمیته استیناف با این رای از جنبه حقوقی چه برخوردی داشته باشد از جنبه‌ مدیریتی و مالی و ورزشی برای لیگ فوتبال آن، از جهات زیر یک نقطه عطف بود.

۱- درباره باشگاهی صادر شد که در طی دو دهه اخیر در اغلب موارد و در حجم زیاد به منابع تأمین شده از سوی مالک باشگاه متکی بوده است و تلاش منسجم و موفقی برای اقتصادی شدن فعالیت ورزشی‌اش صورت نداده بود.

۲- تا اینجای کار فدراسیون فوتبال نشان داد که حداقل در این فصل فوتبالی ، نمی‌خواهد اجازه دهد اصل رقابت جوانمردانه و اصل چرخه مالی سالم در باشگاه‌داری حرفه‌ای فوتبال در کشور مورد تعرض جدی و کشنده قرار بگیرد.

۳- سبد مجازات ترکیبی و موثری که در رای کمیته انضباطی بکار رفته به درستی روی این محورها متمرکز شده است:

الف) اعاده امتیاز ناشی از نقض جوانمردی مالی

ب) جریمه نقدی موثر برای عبرت آموزی دیگران در جهت پیشگیری از تخلف

ج) سلب امکان ادامه فعالیت بازیکنانی که قرارداد آنان ناقض رقابت جوانمردانه و ناقض چرخه سالم مالی لیگ بوده است

در جهت افزایش تأثیر مجازات و کارکردی نمودن مجازات بایستی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره باشگاههایی که در زمان تصدی، از مقررات تخطی می‌کنند مشمول مجازات شناخته شوند.

۴- این رای، پیام‌های ویژه‌ای نیز برای مالکان باشگاه‌ها و اعضای هیأت مدیره باشگاه‌ها دارد:

مالکان محترم باشگاه‌ها:
به اتکای ثروت و قدرت مالی خود تصور نفرمایید که در لیگ فوتبال ایران امکان ادامه ایجاد نابسامانی در بازار نقل و انتقالات و خرید بازیکنان را خواهید داشت بنابراین *تئوری PSG گونه* خود را اصلاح بفرمائید

هیأت مدیره محترم باشگاه‌ها:

بر خرج‌کرد و تصمیمات مالی مدیران‌عامل باشگاه‌ها نظارت بسیار بیشتری داشته باشید.

۲۵۱۲۵۱

دکمه بازگشت به بالا