کسب و کار ایرانیمجله عمومی

دستورالعمل تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

(جهت تعمیرات و عقد قرارداد سرویس و نگهداری دیزل ژنراتوربا شرکت آسان ژنراتور تماس بگیرید.)  منظور از سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور ، بازدید ماهانه دیزل ژنراتور میباشد که توسط افراد متخصص انجام میشود. سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور به منظور آماده به کار نگهداشتن دیزل ژنراتور و جلو گیری از خرابی اساسی دیزل ژنراتور باید انجام گردد وگرنه ممکن است پس از مدتی کوتاه دیزل ژنراتور شما از کار بیافتد. در زیر انجام سرویس و نگهداری آموزش داده شده و جداول سرویس و نگهداری جهت استفاده عموم قرار داده شده است.

عمل سرویس ، تعمیر و نگهداری ژنراتور را سرسری نگیرید چراکه در امور سرویس و نگهداری ، بسیار دیده ایم که مشکلی در دیزل ژنراتور بوجود آمده که از نظر افراد مهم نبوده ولی ما میدانستیم که اگر دیزل ژنراتور فقط چند ساعت با آن خرابی کار میکرد امکان داشت موتور آن بسوزد. لذا بخاطر صرف هزینه ای اندک سرنوشت ژنراتور خود را به خطر نیاندازید. ما آماده ایم تا به اپراتور دیزل ژنراتور شما آموزش سرویس و نگهداری بدهیم تا این کار را خودتان بر عهده بگیرید.

تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور

مراحل تعمیر و نگهداری یک دیزل ژنراتور: راهنمایی های پیشگیرانه تعمیر و نگهداری برای دیزل ژنراتور ، مولد برق بدون وقفه ای را فراهم می کند که بی ضرر و سازگار برای تمام نیازهای مورد نظر است. در طول زمانی که از دیزل ژنراتور استفاده میکنیم ، سیستم اگزوز، سیستم سوخت، سیستم برق باطریDC و موتور ، نیاز به نظارت دقیق ، جهت هر گونه نشتی که می تواند باعث وقوع خطر شود دارد. همانند هر موتور احتراق داخلی، تعمیر و نگهداری مناسب ضروری است.

طبق گفته گرجستان اسکات یکی از تولید کنندگان ژنراتور و تجهیزات قدرت در انگلستان، از راه حل های داشتن توان خروجی ثابت  سرویس های استاندارد و زمان تعویض روغن در 500 ساعت توصیه می شود. اما برخی از آن ها ممکن است نیاز به زمان کوتاه تری داشته باشند که در ایران تا 200 ساعت کاهش می یابد. جهت آشنایی با دیزل ژنراتور به بخش مقالات مراجعه کنید.

برنامه و نمونه قرارداد شرکت سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور های اضطراری

 1. سرويس و نگهدارى سیستم روغنکاری دیزل ژنراتور:

جهت انجام تعمیر و نگهداری همواره از دستوالعمل نگهداری و آیین نامه ایمنی دیزل ژنراتور پیروی کنید. روغن موتور باید در حالی که موتور را در فواصل منظم خاموش می کنیم، چک کرده و در صورت پایین بودن سطح آن ، روغنی با همان کیفیت و نام تجاری ، اضافه کنیم تا سطح روغن تا حد امکان نزدیک به علامت full روی گیج روغن بیاید. اگر سطح روغن کمتر از حد مناسب باشد دمای آن بالا رفته و موتور جوش می آورد. (اینها نکاتی است که فقط افراد متخصص با تجربه و دانش بالا میدانند.)

روغن و فیلتر نیز باید در فواصل زمانی معین شده تعویض شوندبرای جلوگیری از تخلیه روغن در طبیعت و جایگزینی فیلتر روغن به دستورالعمل تولید کننده مراجعه کنید و برای دفع آسیب های محیطی و یا مسئولیت، باید آنها را به درستی انجام دهید. تعویض روغنی ها روغن های خراب شما را خریدارند.علاوه بر این، به گفته خانم آرلین از ژنراتور Maverick در آفریقای جنوبی، همیشه اطمینان حاصل کنید که واحدهای شما سرویس می شوند. به خصوص 24 ساعت قبل از استفاده از ژنراتورهای خود. “

با این وجود، با توجه به صحبتهای رایان میسون از لیستر پتر ، سازنده موتورهای احتراق داخلی از انگلستان، بسیار مفید است که شما دارای گسکت کیت های تعمیر و نگهداری(فیلترها ، تسمه ها ، واشرها و…) برای فواصل زمانی مختلف باشید.

سرويس و نگهداري ديزل ژنراتور

توضيح فارسي : برنامه سرويس و نگهداري ديزل ژنراتور

دوره زماني : روزانه (به هنگام بهره برداري)

 • بررسي و بازديد از ديزل ژنراتور به هنگام کار و اطمينان از عدم وجود صدا و لرزش غير عادي .
 • بررسي و بازديد و کنترل سيستم خنک کننده سيم پيچ ژنراتور .
 • بررسي و بازديد و کنترل سيستم خنک کننده موتور ديزل .
 • بررسي و بازديد از درجه حرارت آب رادياتور و اطمينان از عدم افزايش آن از مقدار مجاز طبق دستور العمل و توصيه کارخانه سازنده .
 • بررسي و بازديد از درجه حرارت اگزوز ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آن از مقدار حداکثر مجاز طبق دستور العمل و توصيه کارخانه سازنده .
 • بررسي و بازديد وکنترل و ثبت لرزش تمام قسمتهاي مختلف و تعيين شده ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آنها از مقادير مجاز طبق دستورالعمل و توصيه کارخانه سازنده .
 • بررسي و کنترل ولتاژ و جريان خروجي ديزل ژنراتور (هرسه فاز )و اطمينان از متعادل بودن مقادير .
 • بررسي و کنترل ولتاژ و جريان تحريک ژنراتور و اطمينان از نرمال و عادي بودن مقادير (متناسب با ميزان بار ديزل ژنراتور) .
 • بررسي و کنترل توان اکتيو و راکتيو ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آنها از مقادير مجاز (طبق دستورالعمل و توصيه کارخانه سازنده) .
 • بررسي و کنترل و بازديد از فرکانس ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش ويا کاهش آن از مقادير مجاز .
 • بررسي و کنترل و بازديد ضريب قدرت ژنراتور و اطمينان از عدم منفي شدن(اثر خازني)ضريب قدرت در مراحل مختلف باردهي ديزل ژنراتور .
 • بررسي و بازديد و اطمينان از بازبودن دمپر جلوي رادياتور ديزل ژنراتور .

دوره زماني : هفتگي

 • بررسي و بازديد روغن موتور ديزل و اطمينان از مناسب بودن کميت و کيفيت روغن موتور (طبق ساعت کارکرد و دستورالعملهاي فني شرکت سازنده) .
 • بررسي و بازديد از آب رادياتور و اتصالات آن و اطمينان از کافي بودن سطح آب رادياتور و عدم وجود نشتي در اتصالات .
 • بررسي و بازديد از مخرن گازوئيل موتور ديزل و اطمينان از پر بودن آنها و عدم وجود نشتي اتصالات مربوطه .
 • بررسي و کنترل و بازديد از عدم گرفتگي سطح رادياتور موتور ديزل و تميز نمودن سطح رادياتور با بلوور يا هواي صنعتي (در صورت نياز )
 • بررسي و کنترل و بازديد از عدم نشتي روغن ار قسمتها و قطعات مختلف موتورديزل .
 • تميز نمودن کليه سطوح ديزل ژنراتور بوسيله بلوور يا هواي صنعتي ,پارچه تنظيف ,برس موئي و اطمينان از عدم وجود هر گونه آلودگي .
 • روشن و بکار انداختن ديزل ژنراتور حداقل دوبار در هفنه و هر بار به مدت 20 دقيقه زیر بار و کنترل و بازديد از قسمتهاي مختلف ديزل ژنراتور و اطمينان از صحت عملکرد کليه قسمتها .
 • بازديد و بررسي پمپ روغن موتور ديزل ژنراتور و اطمينان از صحت عملکرد آن .
 • بازديد و کنترل و بررسي از وضعيت باطريهاي ژنراتور و اطمينان از مناسب بودن وضعيت آنها .

دوره زماني : ماهانه

 • کنترل و بازديد از اتصالات الکتريکي جعبه اتصال کابلهاي قدرت ديزل ژنراتور و اطمينان از محکم بودن آنها
 • کنترل و بازديد و بررسي محل اتصال کابلشوي قدرت به شينه هاي قدرت ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم وجود هر گونه تغيير رنگ ,ترک خوردگي ,شکستگي و سوختگي آنها .
 • کنترل و بازديد از وضعيت روانکاري ياتاقانها و گريسکاري مجدد آنها (در صورت نياز و طبق دستورالعمل شرکت سازنده) .
 • کنترل و بازديد و بررسي دمپينگ هاي پلاستيکي (لرزه گير)بين پايه و فنداسيون ديزل ژنراتور و اطمينان از سالم بودن آنها .
 • کنترل و بازديد از فيلتر هاي هوا ,روغن و تعويض آنها (در صورت نياز و طبق دستور العمل شرکت سازنده) .

تعويض فيلترهاي براساس زمانهاي ذيل محاسبه ميگردد.

 • فيلتر روغن براساس 250 ساعت کارکرد
 • فيلتر آبگير براساس 250 ساعت کارکرد
 • فيلتر سوخت براساس 250 ساعت کارکرد
 • فيلتر هوا براساس 250 ساعت کارکرد

جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان، فیلم نحوه سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور در پیج یوتیوب مجموعه به آدرس youtube.com قرار گرفته است.

زهرا رضی

زهرا هستم، نویسنده ای که با جسارت به واکاوی مسائل پرداخته و از پرسیدن سوالات سخت نمی‌ترسم. در این سایت، با نگاهی موشکافانه به مسائل اجتماعی و اقتصادی، به دنبال یافتن پاسخ‌های واقعی و ارائه راه حل‌های خلاقانه هستم.
دکمه بازگشت به بالا