مجله بانوان

رقابت سنگین رضا دهدار در جام جهانی تایلند/ وزنه‌برداری زنان ایران یک نماینده دارد

رکورد ورودی وزنه‌برداران ایران در آخرین مسابقه کسب سهمیه المپیک مشخص شد.

به گزارش کندوج، جام جهانی وزنه‌برداری تایلند که آخرین مرحله کسب سهمیه المپیک پاریس است، از ۱۲ فروردین آغاز می‌شود. بر این اساس وضعیت رکوردی نمایندگان ایران در این مسابقات مشخص شد.

۲۳۱ وزنه‌بردار در بخش زنان و ۲۳۵ وزنه‌بردار در بخش مردان شرکت کرده‌اند. 

تیم مردان ایران با ترکیب مصطفی جوادی، علی داودی، آیت شریفی و رضا دهدار و تیم زنان تنها با الهام حسینی عازم این مسابقات می‌شود. 

سهمیه المپیک جوادی و داودی تقریبا قطعی است و رضا دهدار برای نهایی کردن سهمیه خود رقابت سنگینی را در پیش دارد.

الهام حسینی هم باید به دنبال گرفتن سهمیه باشد. 

وضعیت رکوردی نمایندگان ایران به شرح زیر است: 

بخش مردان 

دسته ۸۹ کیلوگرم

گروه A

۱۱ وزنه‌بردار حضور دارند. رکورد ورودی مصطفی جوادی ۳۸۵ کیلوگرم است.

بیشترین رکورد ورودی: لوپز از کلمبیا با رکورد ۳۹۵ کیلوگرم

دسته ۱۰۲ کیلوگرم 

گروه A

۱۴ وزنه‌بردار به رقابت می‌پردازند. رکورد ورودی رضا دهدار ۴۰۰ کیلوگرم است.

بیشترین رکورد ورودی: گاسپاریان و کاراپتیان از ارمنستان، فارس الباخ از قطر، کیتس از آمریکا، پریدیس از بحرین و رضا دهدار از ایران هر کدام با رکورد ۴۰۰ کیلوگرم

دسته ۱۰۹+ کیلوگرم

گروه A

۱۳ وزنه‌بردار شرکت کرده‌اند. رکورد ورودی علی داودی ۴۴۰ کیلوگرم است.

بیشترین رکورد ورودی: لاشا تالاخادزه با ۴۵۵ کیلوگرم

گروه B

۱۲ وزنه‌بردار حضور دارند و رکورد ورودی آیت شریفی ۴۱۵ کیلوگرم است.

بخش زنان

دسته ۸۱ کیلوگرم 

گروه B

۱۱ وزنه‌بردار به رقابت می‌پردازند. رکورد ورودی الهام حسینی ۲۴۳ کیلوگرم است.

برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران: (ساعت مسابقات به وقت ایران است)

شنبه ۱۸ فروردین
گروه A دسته ۸۹ کیلوگرم
مصطفی جوادی از ساعت ۱۵:۳۰

دوشنبه ۲۰ فروردین
گروه A دسته ۱۰۲ کیلوگرم
رضا دهدار از ساعت ۱۵:۳۰

سه‌شنبه ۲۱ فروردین
گروه B دسته ۸۱ کیلوگرم زنان
الهام حسینی از ساعت ۱۰ صبح
پنجشنبه ۲۳ فروردین

دسته ۱۰۹+ کیلوگرم
گروه B: آیت شریفی  از ساعت ۱۰ صبح
گروه A: علی داودی  از ساعت ۱۲:۳۰ ظهر.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا