مجله علمی و سلامت

رقابت ۱۵۲۷ رمان و مجموعه داستان در جایزه مهرگان ادب

به گزارش خبرگزاری کندوج ، اولین گزارش دفتر جوایز مهرگان که شامل تعدادی از آثار و پیشرفت کار قضایی در دو فصل مهرگان ادب و مهرگان علم است ، منتشر شد.

به گزارش دفتر جایزه مهرگان ، 1527 عنوان رمان و مجموعه داستان از چاپ اول در سالهای 1398 و 1399 به این رویداد فرهنگی رسیده است. تعداد کتابهای چاپ شده در قسمت مهرگان ادب منتشر شد

دفتر جایزه مهرگان همچنین گزارش می دهد که 165 عنوان کتاب علمی و محیطی چاپ شده در چاپهای اول 1398 و 1399 که توسط این دفتر دریافت شده نسبت به دوره قبل 15 درصد افزایش یافته است ، اما کتابهای مهرگان علم تغییری نکرده است.

در جوایز مهرگان علم ، کارنامه و عملکرد 77 سازمان محیط زیست (1398 و 1399) نیز توسط داوران قضاوت می شود. وجود و مشارکت این تعداد سازمانهای غیردولتی نشان دهنده افزایش 25 درصدی تعداد سازمانهای مستقل در این دوره از جوایز مهرگان علم است.

داوری در قسمت مهرگان ادب در دو مرحله با حضور 12 داور و در قسمت مهرگان علم با حضور 7 داور انجام می شود.

جایزه مهرگان ادب در دور اول توسط قباد آذرآئین ، مانی پارسا ، سودابه سلگی ، آرزو چردست و کرامرضا تاجمهر داوری می شود. ابوالفضل حسینی تمام شد.

داوری جوایز مهرگان علم توسط هوشنگ ضیایی ، عبدالحسین وهاب زاده ، محمد درویش ، زهرا قلیچی پور ، محمدرضا داهی ، بهرام معلمی و مژگان جمشیدی انجام می شود.

علیرضا زرگر ، مدیر جایزه مهرگان با اشاره به تجربه انتخاب و تبلیغ بهترین “رمان زبان مادری” در بیستمین دوره جایزه ادبیات مهرگان ، می گوید: به فارسی ترجمه و توسط ناشران ایرانی منتشر شده است. با هدف رعایت حقوق مالکیت معنوی نویسندگان ایرانی چنین آثار ، امکان داوری و ارزیابی این کتابها در “بخش ویژه” جایزه مهرگان ادب و مجسمه “ادبیات زبان مادری” مهرگان و جایزه اهدا می شود

مجموعه آثار و قضاوت در کتابهای این دوره از جوایز مهرگان ادب و مهرگان علم در پاییز 1399 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در این مدت ، جایزه به برندگان مجسمه مهرگان ، جوایز نقدی و علائم در 9 رده مختلف اهدا می شود.

5757

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا