مجله علمی و سلامت

روز پایان تاجگذاری در ایران پیش بینی شده بود

در نتیجه یک مطالعه جدید ، محققان سنگاپوری مدلی را ارائه داده اند که تاریخ انقضا احتمالی Qovid-19 را در کشورهای جهان از جمله ایران پیش بینی می کند.

محققان دانشگاه فناوری و طراحی سنگاپور (SUTD) داده های خود را در یک پروژه جدید ارائه داده اند که پیش بینی انقضاء ویروس های ویروس در کشورهای مختلف را پیش بینی می کند. این مطالعه یک نمودار برای هر کشور نشان می دهد که نشان دهنده شروع و پایان بیماری است.

محققان ادعا می كنند كه پایان 97٪ Quaid-19 در ایران در 20 مه (31 مه) به پایان می رسد ، پایان 99٪ در 9 ژوئن (20 ژوئن) به پایان می رسد و پایان 100٪ در 22 اكتبر خواهد بود. (اول نوامبر)

در حال حاضر ، همه ساکنان جهان می خواهند بدانند چه موقع “کابوس کاووس -19” به پایان می رسد. ارزیابی تاریخ انقضا Quaid-19 یک کار بسیار مهم است ، زیرا می تواند تأثیر بسزایی در اخلاق و برنامه ریزی های آینده مردم داشته باشد ، اما این مشکلات را دارد. با این حال ، محققان سنگاپوری با کمک اطلاعات فعلی خود در مورد تاریخچه بیماریهای عفونی راهی برای پیش بینی زمان احتمالی پایان کوویداز -19 تهیه کرده اند. چنین مدل های قابل پیش بینی و پیش بینی وقایع آینده ، مانند پایان Quaid-19 ، با کمک داده های بدست آمده در طول زمان ، می تواند با در نظر گرفتن موارد احتیاطی برای آینده ، به برنامه ریزی ، تصمیم گیری ، رفتار و روحیه افراد کمک کند. انجامش بده بیشتر اقدامات فعلی متمرکز بر اطلاع رسانی به افراد آلوده در مورد تعداد واقعی موارد بهبودی ، بهبودی و مرگ است و منجر به اقدامات سیاست گذاری و پاسخگویی مانند شهرهای قرنطینه می شود.

توسعه بیماری Quaid-19 تصادفی نیست ، اما وقتی گسترش می یابد ، سرعت می یابد ، عفونت می کند و به پایان می رسد ، الگوی خاصی از چرخه زندگی را به وجود می آورد. این چرخه زندگی علاوه بر محدودیت های طبیعت و اکوسیستم ، تا حد زیادی نتیجه رفتار افراد و دولت ها است ، اما چرخه توزیع از کشور به کشور دیگر متفاوت است و هر کشور می تواند در یک دوره زمانی وارد چرخه متفاوتی شود. برنامه ها و تصمیمات دولت اتخاذ شده توسط دولت می تواند بهانه خوبی برای اوضاع کشورها باشد ، برای نشان دادن چرخه شیوع ، دوره اوج ، بدترین ، زمان پایان بیماری. این اطلاعات پایه و اساس ارزیابی شیوع را تشکیل می دهد.

علاوه بر داشتن پویایی قابل توجه ، می توان به طور منظم چرخه گسترش در تعدادی از زمینه ها از جمله رشد جمعیت ، گسترش فن آوری های جدید ، شیوع بیماری های عفونی و مدل های ریاضی را برای مطالعه پدیده هایی مانند رشد جمعیت و شیوع بیماری های عفونی مورد استفاده قرار داد. این مدل جدید به تفصیل سایر مدلهای موجود در هر کتاب ریاضی را بررسی نمی کند ، بلکه پارامترهای هر کشور را بر اساس داده های واقعی آن کشور ارائه می دهد.

محققان این پروژه سعی کرده اند شیوع Qovid-19 را بر اساس داده های مرتبط پیش بینی کنند. نمونه ای از این آزمایش در قالب یک منحنی S ظاهر می شود ، که نشان دهنده موارد عفونت است. بخش اول کر ، داده های ارائه شده تا کنون را ارائه می دهد ، و بخش دیگر پیش بینی ها را نشان می دهد. با نگاهی دقیق به منحنی ، می توان چرخه توزیع را در یک کشور به راحتی مشاهده کرد. همچنین می توان اوج بیماری را دید و جلوی آن را گرفت.

اوج عفونت در بالاترین نقطه منحنی رخ می دهد. با وجود تمام این اطلاعات ، پیش بینی زمان دقیق پایان Quaid-19 امکان پذیر نیست و این امر به ملاحظات بسیاری بستگی دارد. هرکسی می تواند تاریخ پایان بیماری را با آخرین فرد آلوده مشخص کند. در هر صورت ممکن است که تخمین تاریخ پایان این بیماری برای دولت ها ، افراد و شرکت ها در برنامه ریزی برای آینده مؤثر واقع نشود.

پیش بینی های اخیر حاکی از سه مهلت است.

* تاریخ شناسایی آخرین بیمار

* سابقه ای که در آن 99٪ بیماران شناسایی می شوند

* سابقه ای که در آن 97٪ بیماران شناسایی می شوند

جدول 1 سه تاریخ تکمیل Q1id-19 را در 131 کشور نشان می دهد.

منحنی تماس برف برای مشخص کردن چرخه زندگی انتخاب می شود ، زیرا به تشخیص بیماری به راحتی کمک می کند. شکل 2 نشان می دهد که ، برای مثال ، سنگاپور هنوز در مراحل اولیه بیماری است ، ایالات متحده و ایتالیا در اوج بیماری خود هستند و به سمت پایان این بیماری حرکت می کنند و استرالیا بیش از 99 درصد شیوع خود را کامل کرده است. در تاریخ 22 ژوئن ، به طور کامل. 97٪ موارد Quaid-19 تا 4 ژوئن در سنگاپور پایان می یابد و ایتالیا و ایالات متحده به ترتیب در تاریخ 7 تا 11 ماه مه به ترتیب با 97٪ موارد پایان می یابند.

این پیش بینی ها باید در رابطه با داده های واقعی و تغییر در سیاست دولت بررسی شود. به عنوان مثال ، از آنجا که دولت سنگاپور از ماه آوریل محدودیت ها را افزایش داده است ، احتمالاً زودتر از زمان پیش بینی شده به پایان دوره بیماری نزدیک می شود. از طرف دیگر ، قطع برخی از قوانین پیشگیری در ایالات متحده و ایتالیا می تواند روند بیماری را در این کشورها تغییر دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا