برگه واگذاری زمین چیست

  • اقتصادی

    واگذارنامه چیست و چه ارزشی دارد؟

    واگذارنامه نام عقد مستقلی در قانون نیست. در واقع تمام عقودی که باعث انتقال مالکیت عین یا منفعت، به صورت معوض یا رایگان از شخصی به شخص دیگر می شوند، می توانند تحت عنوان واگذارنامه مطرح شوند. از جمله شرایط لازم برای انعقاد واگذارنامه، داشتن اهلیت و قصد و رضای طرفین، معین بودن مورد معامله و مشروعیت جهت معامله می باشد. اگر ساکن کرج می باشید، میتوانید به بهترین موسسه حقوقی در کرج مراجعه کنید. هر شخصی این اختیار را دارد تا اموال خود اعم از منقول یا غیر منقول را به دیگری انتقال دهد، این انتقال نیز می تواند معوض یا رایگان باشد. این انتقال مالکیت به طرق گوناگون و در قالب عقود مختلف که هر کدام قواعد خاص خود را دارند، می تواند اتفاق بیفتد. برای کسب اطلاعات بیشتر از بهترین وکیل کرج همراه ما باشید. طبق گزارشات master vakil یکی از راه های که شخص می تواند برای این واگذاری برگزیند، انتقال اموال از طریق واگذارنامه است. نکته مهم در این رابطه آن است که افراد برای انعقاد واگذارنامه، لازم است با شرایط و نحوه نوشتن و مدارک لازم برای آن آشنا شوند. به جهت اهمیت این موضوع، در این مقاله دینا ابتدا به این پرسش که واگذارنامه چیست؟ …

دکمه بازگشت به بالا