مجله ورزشی

کسب ۱۱ مدال توسط وزنه‌برداران نوجوان و جوان ایران در قهرمانی آسیا

به گزارش شفاف، رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی ازبکستان برگزار می شود. مسابقات در رده های 89 و 96 نوجوانان و جوانان برگزار شد و نمایندگان ایران با کسب 3 مدال طلا، 4 مدال نقره و 4 مدال برنز موفق به کسب 3 مدال طلا شدند. ایران چهار نماینده داشت که همگی مدال گرفتند.

نتایج وزنه برداران ایران به شرح زیر است:

کلاس 89 کیلوگرم نوجوانان

1- علیرضا معینی ایران با رکورد 166 حرکت یک ضرب، 191 کیلوگرم دوضرب و 357 کیلوگرم در مجموع (2 مدال طلا در یک ضرب و مجموع و نقره در حرکت دوضرب) رکورد یک ضرب آسیا را یک کیلو ارتقا داد.
2- اولیموف از ازبکستان با رکورد 145 حرکت یک ضرب، 192 ضربات دوضرب و مجموع 337 کیلوگرم (دوضرب طلا و 2 مدال نقره در یک ضرب و مجموع)
3- علی کشتکار از ایران با رکورد 141 حرکت یکضرب، 186 حرکت دوضرب و مجموع 327 کیلوگرم (2 مدال برنز در دو ضرب و مجموع)

دسته 96 کیلوگرم جوانان
1- آبوربک از ازبکستان با رکورد 136 پرش انفرادی، 163 پرش دوضرب و مجموع 299 کیلوگرم (3 مدال طلا)
2- سورجبک از ترکمنستان با رکورد 135 حرکت یکضرب، 159 حرکت دوضرب و مجموع 294 کیلوگرم (2 مدال نقره در حرکت دوضرب و مجموع و برنز در یک ضرب)
3- امیرحسین سپه آجرلو از ایران با رکورد 135 حرکت یکضرب، 155 حرکت دوضرب و مجموع 290 ​​کیلوگرم (نقره یک ضرب و 2 مدال برنز در ضربات دوضرب و مجموع)

دسته 96 کیلوگرم جوانان
1- علی یوسف از عربستان با رکورد 151 یکضرب، 193 دوضرب و مجموع 344 کیلوگرم (2 مدال طلا در دوضرب و مجموع و نقره یکضرب)
2- محمد توفیق پوزش از ایران با رکورد 155 حرکت یکضرب، 183 حرکت دوضرب و مجموع 338 کیلوگرم (یک مدال طلای تک ضرب و 2 مدال نقره دوضرب و مجموع)
3- هوجان جونگ از کره جنوبی با رکورد 145 حرکت یکضرب، 178 حرکت دوضرب و مجموع 323 کیلوگرم (3 مدال برنز)

دکمه بازگشت به بالا