مجله علمی و سلامت

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

روز گذشته سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس از تغییر دو ماده در طرح شفافیت قوای سه گانه در این کمیسیون خبر داد و به تغییرات در طرح شفافیت قوا، نهادها و سایر نهادهای موجود در این کمیسیون اشاره کرد. به 1. – 5. گرم (طرح اول مذکور) به کمیته ارجاع شده بود، جلسه ای با حضور مسئولین دستگاه های اجرایی و کارشناسان مرکز تحقیقات تشکیل و این دو ماده با اصلاحاتی به تصویب رسید.
در همین حال، محمدتقی نقدعلی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز گفت: این طرح همچنان در دست بررسی و پیشنهاد نمایندگان مجلس است و هیچ طرحی به تصویب نرسیده است.

نقدعلی

بیشتر بخوانید:

به گفته روح الله در این دو دستورالعمل در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه در شورا و کمیته کشور نزاکت اصلاحات اعمال شده است. با توجه به تصمیم کمیته در 1.-4. mgr. (ماده 1) فیصله شد نظری اضافه شود و در این تبصره شوراهای امنیتی کشور، ولسوالی ها و ولسوالی ها مستثنی شدند. همچنین نظر زیر در مورد 1-5 وجود داشت. mgr. این ماده به گونه ای اصلاح می شود که ارتش، وزارت اطلاعات و موارد طبقه بندی شده توسط آژانس انرژی هسته ای از شمول مقررات این قانون مستثنی شوند.

نقدعلی بر خلاف این دیدگاه معتقد است که تنها استثنای امنیت این سازمان ها همه اطلاعات آنها نیست. گفت و گو با محمدعلی نقدعلی، نماینده خمینی و عضو کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی را بخوانید.

اشفافیت برنامه سه کشوری طبق پیشنهاد مجلس دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است، آیا نهادها و نهادهای خاصی از این طرح مستثنی شده اند یا مستثنی شده اند؟ جزئیات این طرح را توضیح دهید.
هنوز هیچ تغییری صورت نگرفته و این طرح در مجلس در حال بررسی است. و در مقایسه با پیشنهادات نمایندگان دائما در حال تغییر است. اگرچه نام کلی تمامی مؤسسات و انجمن ها را در بر می گیرد، اما پیشنهادات اصلی نمایندگان نمونه های مشخصی از این مؤسسات است. یعنی پیشنهادهایی که می شود اغلب برای نهادها یا تصویب برخی نهادها است، اما اگر نهادی از این شفافیت مستثنی باشد نه.

در برخی موارد استثناء اظهارنظر مبهم در مورد اطلاعات نظامی بود. نمایندگان همچنین پیشنهاد کردند که برخی از پایگاه های نظامی مخفی بماند. با ارائه پیشنهاداتی، این تبصره به کمیسیون ارجاع شد تا چکش و نظرات نمایندگان را بگیرد تا محدوده محرمانگی در همان چارچوب امنیتی و افراط در آن چارچوب امنیتی تحت عنوان شفافیت باشد. .

یعنی ارتش و سرویس مخفی و آژانس انرژی هسته ای از شمول این قانون مستثنی نیستند؟
این مؤسسات عموماً از این قاعده مستثنی نیستند و در استثنائات خاصی قرار دارند. گاهاً نمایندگان پیشنهاد می کردند که محدوده استثنائات این موسسات فقط در حوزه امنیتی باشد و در موارد غیرامنیتی و محرمانه استثناء نشود. گاهی پیشنهادات نمایندگان تذکراتی را به دنبال داشت که به کمیته ارجاع می شد تا پس از جمع بندی به هیئت مراجعه کنند.

پس با این تفاسیر هیچ طرحی برای اصلاح و استثناء شفافیت قوای سه گانه در مجلس تصویب نشده است، درست است؟
بله، تاکنون هیچ طرح و اصلاحی تصویب نشده و اتفاق جدیدی نیفتاده است.

تکلیف این طرح شفافیت چه زمانی تعیین و در دستور کار دادگاه علنی قرار می گیرد؟
به زودی! این طرح شفافیت در دست بررسی و در دستور کار قرار دارد. در این شرایط پس از ارجاع به کمیته ظرف یکی دو روز وارد صحن علنی می شود و روال همیشگی خود را طی می کند و در پایان برنامه تصمیم گیری می شود.

آیا به غیر از استثنائات برخی نهادها تغییرات یا پیشنهاد دیگری وجود دارد؟
خیر، پیشنهاد دیگری وجود ندارد و در نهایت مقرر شد این کارگروه ظرف یک ماه آینده اصلاحات و پیشنهادات تکمیلی نمایندگان را تدوین و مجدداً پیش نویس نهایی را به کمیته ارائه کند.

21217

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا