مجله علمی و سلامت

تدوین طرح جامع مداخلات روانی و اجتماعی در ایام کرونا و پساکرونا

مدیرکل دفتر سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از تهیه طرح جامع مداخلات روانی و اجتماعی در ایام کرونا و پسا کرونا خبر داد.

به گزارش کندوج، دکتر. احمد حاجبی گفت: بنا به دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ستاد سلامت کرونا، دفتر سلامت روان اجتماعی و اعتیاد حوزه سلامت، طی تقسیم کار کشوری و با مشارکت نهادهای مربوطه، اولویت های سلامت روان و روزهای اجتماعی کرونا و کرونا.

وی افزود: این تاکیدات در پایگاه عملیاتی ستاد مبارزه با ویروس کرونا مستقر در وزارت کشور مطرح شده و در ابتدا به تصویب رسیده است.

حاجبی تاکید کرد: هماهنگی هایی با دستگاه ها ایجاد شده است تا برنامه عملیاتی برای رفع این نگرانی ها و طرح مداخله کمیسیون ارائه شود. به گونه ای که برنامه عملیاتی مربوط به هر پروژه اولویت دار توسط ابزار اصلی و با همکاری دستگاه های خاص تدوین و ارائه می شود.

وی افزود: تجمیع این برنامه‌ها یک برنامه اقدام جامع خواهد بود که در اسرع وقت برای تصویب به ستاد مبارزه با کرونا ارائه می‌شود.

مدیر روانپزشکی، اجتماعی و مواد مخدر وزارت بهداشت گفت: بر اساس داده ها طرح کلی را برای دانشگاه پیشنهاد کرده است.

به گزارش وب دا، وی به این نتیجه رسید: با توجه به توانمندی های علمی این دانشگاه، انتظار می رود به زودی همکاران ما برنامه نهایی را برای بهره برداری در این زمینه ارائه دهند.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا